Hranice lásky: Úvod do Božího zákona svobody
(Joel McDurmon)

Jaký je vztah křesťana k Božímu zákonu? Když po nás Písmo opakovaně požaduje, abychom usilovali o právo a spravedlnost, co to vlastně znamená? Jak by vypadala společnost podřízená Božímu zákonu lásky, spravedlnosti, práva a svobody? Stručně – velmi jinak, než jak si ji drtivá většina dnešních křesťanů představuje. Možná, že i to je důvod, proč se řada z nich má problém ztotožnit s žalmistovými slovy o lásce k Božímu zákonu a o tom, že Boží zákon občerstvuje duši…
Hranice lásky jsou stručným úvodem do krás Božího zákona a malým pohledem do slavné budoucnosti našeho světa. A naší povinností je tuto nádhernou budoucnost každý jeden den budovat. Informujte se – a přidejte se k nám v tomto budování.