Sekulární humanisté a ateisté nemají na výběr, než udělat ze slov jako „spravedlnost“, „právo“ a „hodnota lidství“ výsměch a šarádu. Ale nemůžeme se na ně zlobit. Co jiného čekat od zmutovaných kolonií bakterií, které se vzaly vůbec odnikud? Ve světě materialismu neexistuje nic jako dobro, zlo, vina nebo náprava, neexistuje objektivní standard, podle kterého je měřit, takže to ani nemůže být jinak. A je čas se s tím smířit.

Je čas se s tím smířit zvlášť při čtení slov, jako jsou tato:
„Za ubití bezdomovce a napadení dalších z nich poslal ve čtvrtek Krajský soud v Ústí nad Labem dva mladistvé chlapce na devět a osm let do vězení. Podle soudu byla vražda brutální a pro mladíky byly útoky jistým druhem zábavy. Rozsudek zatím není pravomocný, všichni si ponechali lhůtu pro případné odvolání.“ (https://www.novinky.cz/krimi/442221-mladistvi-pujdou-za-vrazdu-bezdomovce-pro-zabavu-az-na-devet-let-do-vezeni.html)

„Na 15 let poslal ve čtvrtek ostravský krajský soud do vězení jednadvacetiletou ženu, která na podzim roku 2015 v domě rodičů svého přítele porodila zdravou holčičku, kterou následně zabalila do igelitových tašek, schovala do kufru a uložila do skříně, kde bylo mrtvé děvčátko nalezeno.“ (https://www.novinky.cz/krimi/442282-za-vrazdu-novorozenete-dostala-15-let-pry-by-ji-prekazelo.html)

…nestalo se nic špatně, nikdo tu není vinen. Je to tak?

Jestli vám z toho jde hlava kolem, pojďme si to trochu shrnout…
Fakt 1: Dva vrazi umučí člověka k smrti, přičemž mají na pažbě zářezy z řady dalších bestiálních útoků, které nelze nepovažovat za pokus o vraždu…
Fakt 2: Vražedkyně nejasným (ale rozhodně méně násilným) způsobem zavraždí své dítě, bez toho, že by ublížila komukoliv dalšímu… a dostane dvojnásobný trest?

Závěr: Lidé bez domova mají podle českého soudního systému mnohem menší hodnotu než malé děti.

Fakt 3: Žena dostane 15 let za vraždu svého malého dítěte, které zabila, protože „by pro ni představovalo velké komplikace“, protože „chtěla dodělat školu“ a „měla obavy z reakce přítele. Nemusel by jí věřit, že to má zrovna s ním.“ Opomeňme na chvíli otázku, proč by se někdo bál, že bude považován za cizoložníka… Na řadě totiž je
Fakt 4: Více než 20 000 žen ročně platí nájemným zabijákům, aby zabili jejich malé dítě, protože „by pro ně představovalo velké komplikace“, protože „chtějí dodělat školu“ a „mají obavy z reakce přítele“ nebo rodiny, a je to nazýváno právem na soukromí, reprodukčním právem nebo jinou psychopatickou hantýrkou.

Závěr: Malé děti je v pohodě zabíjet, jen to udělejte dřív, než budou mít hodnotu jako dva lidé bez domova. (Dají se na tohle někde sehnat tabulky? Bojím se, že si to nezapamatuju.)

…ne, počkat, moment… Přece neexistuje nic jako dobro, zlo, vina nebo náprava, neexistuje objektivní standard, podle kterého je měřit… Asi si to budu muset projít znovu.

Žalm 14 říká:
„Blázen si v srdci říká: ‚Bůh není.‘ Lidé jednají zvráceně, páchají ohavné činy.“
Sekulární humanismus a kecy existencialistického ateismu možná vypadají pěkně u skleničky vína, ale tváří v tvář realitě neobstojí, jen znovu a znovu ukazují svou absurditu a to, že nikdo není schopný konzistentně žít v jejich virtuálním světě (jak ukázaly i vaše emoce o pár odstavců výš).

„Není, kdo by činil dobro. Hospodin shlíží z nebes na lidské syny, aby viděl, zda je někdo rozumný, zda někdo hledá Boha. Všichni se společně odvrátili a jsou zvrácení. Není, kdo by činil dobro, není ani jednoho.“
Žijeme v zemi naplněné rasismem, xenofobií, lží a nenávistí. Jsme národem, na jehož rukách každý rok přibývá krev více než 20 000 zavražděných dětí. A to vše v otroctví biblické šelmy, která se nestydí od nás skrze své výběrčí loupit mnohokrát více, než kolik od nás žádá Bůh, z jehož ruky přijímáme život, dech i všechno (Skutky 17:25).

„Opravdu tomu nerozumí nikdo z činitelů nepravosti, kteří pojídají Můj lid, jako by jedli chléb, a kteří k Hospodinu nevolají?“
Zatímco apatická Církev mlčí, humanisté se řítí do zkázy. Znovu a znovu se snaží udělat si Spasitele ze zbožštěného státu, který se o ně postará od kolébky (Předtím ne. Pamatujete, reprodukční práva…) po hrob, a Pána, který jim řekne, co je dobře a co špatně (a dobře je mimo jiné to, aby mu dali své peníze, děti a životy). Ale Spasitelem a svrchovaným Pánem je jen a jedině Ježíš Kristus, ukřižovaný a vzkříšený Syn Boží.

„Jednou se budou třást strachem…“
…a je dobrý důvod se začít třást. Žít ve vzpouře proti Stvořiteli, Udržovateli a Soudci světa, budovat systém na lži, loupení a nespravedlnosti, a zabíjet vlastní děti po desítkách tisíc znamená podepsat si rozsudek smrti.

„…neboť Bůh je s pokolením spravedlivých.“
V odvrácení se od hříchu a v poslušné víře v Krista ale je odpuštění a naděje. Bůh je se svým lidem. A Kristu je postupně skládán celý svět pod nohy (Žalm 2, 110). Jak řekl apoštol Pavel v 1. Korintským 3:22, budoucnost patří těm, kdo se kají ze svých hříchů a slouží Králi králů.

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás