Nedávno jsem se setkal s výzkumem, do kterého se zapojilo přes jedenáct tisíc lidí… Otázka: Jak je na tom mladá generace? Je příliš pohodlná, bezohledná, sebestředná?

Přes 90 % lidí se shodlo, že ano, že mladí pod třicet „se zajímají jen o vlastní pohodlí“, „nejsou ochotní pomáhat druhým“, a „nejradši by jen seděli u počítače, hráli hry a bavili se na sociálních sítích“ a „nemají zájem o charitativní aktivity“.

…zkusme proteď opominout, že bědování nad zkažeností a neschopností mladé generace bylo věcí už starověkého Řecka, a že jestli dnešní generace je horší než ty předchozí (na čemž se shodnou hlasy v každé jedné generaci), starověcí Řekové zákonitě museli být tak jedinečnými příklady ctností, že mi nějak uniká, proč například bylo běžné slabé děti nebo dívky po narození pohodit na ulici psům a proč se pedofilní, homosexuální prostituce považovala za dobrý mrav…

K věci. Řekněme, že výše uvedený výzkum má pravdu. Určitě ano. Byl uvedený na internetu. A všechno, co je na internetu, je pravda. Takže, mládež, mimochodem… od kdy jsou třicetiletí mládež? Ech, tak ještě jednou. Připusťme, že mládež skutečně je pasivní, sebestředná, nedospělá, bezohledná a pohodlná. Měli by se stydět!

Vezměme si dva figuranty. Mařenka, 22 let, SŠ, má za sebou několik ne zrovna vyvedených vztahů, potrat, náplní jejího dne je dívat se na televizi, posílat selfie na Instagram a o sobotách ráno vyspávat kocovinu a odpoledne z otcova telefonu obvolávat přátele, kdo má její peněženku, doklady a mobil.
Druhým figurantem je Jeníček, 28 let, VŠ na úrovni ZŠ, za poslední tři roky vyšel z maminčina sklepa jednou (když vypadl internet a Jeníček se rozhodl, že si zkusí jít postěžovat do hospody, že život nemá smysl).

Měli by se stydět! Kdo? No přece jejich rodiče a celá generace před nimi. A ne jedna.

Můžeme se divit, že Mařenka visí na každém muži, který jí projeví pozornost, když její otec nikdy neprojevil kristovskou lásku její matce ani jí a když se její rodiče v jejích 11 letech rozvedli, tak jako většina manželství v ČR? Můžeme se divit, že po 13+ letech sekulárně humanistické indoktrinace, která Mařence vysvětlila, že je náhodným produktem velké rány před mnoha, mnoha lety, že nemá žádnou objektivní hodnotu ani smysl, se tak Mařenka skutečně chová? A přiznejme si to, není to o nic horší, než kdyby byla aktivní, sebeobětující, rozvážná a moudrá, jelikož neexistuje žádný objektivní standard, podle kterého to měřit. Neexistuje žádné „musíš“, „nesmíš“, „měla bys“, protože neexistuje žádný Bůh, který by to ustanovil. Je jen slepé a hluché šumění chemických procesů, kterému na ní a vůbec na ničem nezáleží.

Můžeme se divit, že Jeníček je sám ve sklepě? Však na každého jednoho Jeníčka ve sklepě připadá Ivetka, kterou její rodiče zabili, ještě než se narodila. Můžeme se divit, že když Jeníčka jeho rodiče v roce šoupli do jeslí a od té doby byl tvarován systémem, který se nezaměřuje na talenty a vlohy dětí, ale podobá se spíš výrobní lince v továrně na nábytek, že Jeníček je schopný se v životě uplatnit a fungovat zhruba jako lavička? Můžeme se divit, že když ve svých formativních letech nasával porno, pivo, pi*o a PC svých spolužáků, aby oba jeho rodiče měli čas na svou kariéru a koníčky, že toho v mozku nemá o moc víc? A pamatujme, není to o nic horší, než kdyby trávil každý den krmením bezdomovců, bojem proti tyranii totalitářských elit a psaním poezie, protože neexistuje nic jako správný způsob, jak prožít život – neexistuje totiž žádný Stvořitel, který by tento standard ustanovil.

Vážení a milí pozůstalí, jsou dvě možnosti:
1) Neexistuje Bůh. Na ničem nezáleží. A mladá generace je moudrá, že se podle toho zařizuje. Jezme, pijme, Xboxujme a souložme, protože zítra zemřeme. Hanba vám, staříci, že se navážíte do těch, kterým to konečně došlo!
2) Bůh existuje. Stvořil všechno a každého, zjevil se nám ve svém Slově a ve svém Synu, který se stal člověkem v Ježíši Kristu, prožil dokonalý život, zemřel na kříži za hříšníky, třetího dne vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Žijme podle toho – nebuďme pasivní, obětujme své životy pro spásu, spravedlnost, dobro a svobodu druhých Jemu k slávě. Hanba vám, staříci, že podle toho nežijete a že jste podle toho nevedli své děti!

A hanba nám, kdo se oháníme jménem Boha Živého, že jsme vám to dovolili.

Podpořte nás