…proto o jeho úspěchu psal i dobový tisk. A co že jste si tehdy v novinách mohli přečíst? Že jeho řetězec „klinik“ je jeho největším ekonomickým úspěchem. Že jeho celoevropská síť míst smrti, kde za velké částky řízeně množil lidi jako dobytek, speciálními chemikáliemi převracel celé fungování těl žen, zavíral malé děti zaživa do mrazáků (pokud je rovnou nezabil) a drtivou většinu z jejich zmrzlých těl pak prostě vyhodil do kontejneru jako nemocniční odpad, byla velkým, evropsky významným úspěchem. Dočteme se, že tyto brány pekel dosáhly tržeb, které v přepočtu přesahovaly 2 miliardy korun ročně, a byly bezkonkurenční jedničkou v oboru.

Jak zvrhlá je tato realita? Jak neskutečné, bizarní a příšerné je, že se někdo chová k ženám jak k prasnicím, experimentuje s těmi nejmenšími dětmi, zavírá je na roky do mrazících boxů a pak je podle chuti prostě zlikviduje, aby po nich nezůstala ani památka? Jak neuvěřitelné je, že srdce lidí se mohou tak zatvrdit hříchem, že tohle vše dokonce opěvují v novinách? A, ANO, ať už tomu věříte nebo ne, provozovatel tohoto zvěrstva mohl žít na předních příčkách společnosti a mnozí mu otevřeně vyjadřovali svou podporu. Netuhne vám z toho krev v žilách?

A jak strašné je, že nemluvím o dění z osvětimského Bloku 10 za dob nacistického Německa, ale o realitě dnešního Česka? Experimenty na lidech pokračují, děti se u nás zavírají do mrazících boxů od Ostravy přes Brno po Prahu – pokud tedy nejsou rovnou během pár hodin nebo dnů shledány za někoho, kdo si nezaslouží žít.

ANO, mluvím o IVF, o in vitro fertilizaci, kterou dokonce i řada kazatelů nazývá „Božím požehnáním“.
„Boží požehnání“, které ignoruje, že „zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení“ (Jk 1:27).
„Boží požehnání“, které ani nepomyslí na to, kolik sirotků je v českých dětských domovech a sirotčincích všude po světě.
„Boží požehnání“, které v Petriho misce namíchá menší autobus dětí na počkání, některé po pár hodinách nebo dnech zabije a zbytek zamrazí (aby je pak klidně také zabilo).
„Boží požehnání“, které zavírá bezpočty maličkých do ledového vězení, kde většina z nich čeká na smrt.
„Boží požehnání“, které tam, kde Bůh zavřel lůno, nemá problém v rámci toho, abychom si vydupali to své, abychom ve své vzpouře dostali své biodítě, rozdupat k smrti v průměru asi deset jeho sourozenců.
„Boží požehnání“, které, když si spočteme, že za posledních dvacet let po Evropě napočítáme dva miliony porodů z IVF, znamená dvacet milionů obětí.

Dvacet milionů dětí, které skončily v kontejnerech.

Jelikož Bible jasně ukazuje, že život člověka začíná početím (L 1; Ž 22:10-11; 139:13-14; Ex 21:22-25), znamená to, že máme na rukou ještě mnohem více krve, než si myslíme. Bůh nás nebude volat k zodpovědnosti jen za krev dětí zmasakrovaných v lůnech jejich matek, ale i za krev těch maličkých, kteří ani nedostali šanci krev mít.
Pasáže jako Deuteronomium 21:1-9, Genesis 4:10 a Židům 12:24 nám ukazují, že jsme vinní všichni, že sama země volá k Bohu a žaluje na zlo v našem středu. A ač třeba můžeme říct, „Naše ruce neprolily tuto krev,“ před Bohem nám nikdy neprojde říct „a naše oči nic neviděly.“ ANO, každý víme a velmi rychle dokážeme zjistit, kde je nejbližší IVF klinika, nejbližší vrah dětí v bílém plášti, nejbližší místo, kde koupit „plán B“ pilulku (s expresním doručením, platba při předání)… nebo kteří populární politici se tímto zvěrstvem živí.

A Církev? Mlčí. A proto má na rukou o to více krve (Sk 20:26-27).

Ale v Kristu, Božím Synu, který zemřel na kříži za hříšníky a třetího dne vstal z mrtvých a nakonec přijde soudit všechny lidi, je odpuštění pro ty, kdo se v poslušné víře odvrátí od svého hříchu a ponesou ovoce zbožnosti čisté a neposkvrněné před Bohem.

Čas pro spravedlnost a právo je vždycky TEĎ.

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás