…za sedmero horami, sedmero lesy, sedmero řekami a nespočtem dotačních tunelů žila byla jednou jedna země, jmenovala se, řekněme, Mordor. V jejím hlavním městě, říkejme mu Brno, žil jeden hobit. Říkejme mu Toxin, Toxin Smradonožka. Toxin jednoho horkého letního odpoledne vyšel na verandu, otevřel si plechovku kvašených veverek, hloubavě se zadíval na displej svého jáFouňa a začal se přebírat složkou Domácí holubince na informačním serveru https://PostovniHolubi.mor. A čím více četl, tím více se mračil…

Prošel si zprávy za jediný týden… a stihl se dočíst o tom, že se po mnoha letech na horách znovu objevili vlci a že útočí na stáda.
Četl o miliardách zlaťáků, no, dobrá, papíráků, které chtějí knížata vynaložit na boj se stále častějšími a závažnějšími suchy, která decimují zemědělství. Ach jo, kolik peněz z jeho kapsy to bude stát? Jako by nestačilo, že mu kníže zabaví skoro polovinu peněz na „pojištěních“, ještě než se k němu dostanou.
Četl o králičím moru, který s nevybíravostí některým místním zemanům vlastní požírá celé chovy. (Popelníček by nebyl?)
Četl o tom, jak klíšťata každý rok nakazí více a více lidí chorobami, které mohou snadno mít celoživotní následky.
Četl o moru prasat, který se až podezřele vyhýbá těm u koryt.

Toxin si říkal, že se mu to nějak nezdá… Bylo to takové c’est la vie… alea iacta est… jo, ano, díky… bylo to takové déjà vu. Pak si vzpomněl, co mu to připomíná:

„Hospodin na tebe pošle kletbu, zmatek a nezdar při všem podnikání tvé ruky, které budeš konat, dokud nebudeš vyhlazen, dokud nevyhyneš rychle kvůli svým zvráceným činům, kterými jsi mě opustil. Hospodin tě bude stíhat morem… Nebe, které je nad tvou hlavou, bude jako z mědi a země, která je pod tebou, jako ze železa. Hospodin promění déšť pro tvou zemi v prach… Budeš stále utlačován a okrádán po všechny dny, a nebude, kdo by ti pomohl…“ (Deuteronomium 28:20-29).

„Mým hněvem byl zanícen oheň, plane až do nejhlubšího podsvětí a stráví zemi i její úrodu, spálí základy hor. Navrším na ně zlé věci, skoncuji s nimi svými šípy. Budou vysíleni hladem, postiženi morem a krutou zhoubou; pošlu na ně zuby zvěře spolu s jedem těch, co se plazí prachem“ (Deuteronomium 32:22-24).

Smradonožkovi úlekem vypadla veverka z pusy. Uvědomil si, že tu vůbec není řeč o nějakém hypotetickém Mordoru, ale o České republice, a že všechny zprávy, které četl, jsou z jednoho z předních dezinformačních serverů (https://tinyurl.com/y9h5efap; https://tinyurl.com/y86w487u; https://tinyurl.com/yd7lv2ba; https://tinyurl.com/y78dzbv7; https://tinyurl.com/y7hsevp5). Uvědomil si, že…

Česká republika je pod velmi zjevným Božím prokletím.
Uvědomil si, že součástí tohoto prokletí je mimo jiné neplodnost žen (Deuteronomium 28:18) a že česká neplodnost je asi dvakrát až třikrát vyšší než neplodnost žen v USA.
Uvědomil si, že místní vrchnost se snaží hrát si na Boha, protože si troufá požadovat mnohem více než desátek, který požaduje Stvořitel, který mu dává „život, dech a všechno“ (Skutky 17:25).
Uvědomil si, že vzhledem k českému zdanění a „pojištěním“ víc než polovinu své pracovní doby pracuje na daně odevzdávané našim velebným vládcům.
Uvědomil si, že mu nic skutečně nepatří, protože stačí nezaplatit daň a na dveře už klepe exekutor, který nebude mít problém udělat z něj bezdomovce.
A především – uvědomil si, že Boží Slovo to všechno velmi jasně označuje za prokletí nad společností, která odmítla Boha (1. Samuelova 8:7-19).

Toxin Smradonožka se roztřásl zděšením. Proč mu o tom žádný edómgelikální křesťan neřekl? Proč mu až doteď nikdo neřekl, že jestli mají naše děti a vnoučata mít alespoň nějakou naději, musíme činit pokání, odvrátit se od svých hříšných cest, důvěřovat v jednou provždy dokonané dílo hřích usmiřující oběti a zmrtvýchvstání Božího Syna Ježíše Krista a začít chodit po cestách Boží spravedlnosti? Uvědomil si, že když to teď ví, musí jít a mluvit, jinak bude mít na rukou krev všech lidí okolo sebe… a dost možná i jejich dětí (Skutky 20:26-27; Ezechiel 3:18-19).

Vrhl se v pláči na zem na tvář. Ach Bože, ach Bože, smiluj se nad námi…

Co ty? Budeš si dál hrát na jáFouňu, zatímco Mordor okolo nás víc a víc pohlcují plameny? Nebo budeš činit pokání?

Buď Smradonožka s námi.

Podpořte nás