Nemáš dům? Nemáš hodnotu.

Nemáš dům? Nemáš hodnotu.

Sekulární humanisté a ateisté nemají na výběr, než udělat ze slov jako „spravedlnost“, „právo“ a „hodnota lidství“ výsměch a šarádu. Ale nemůžeme se na ně zlobit. Co jiného čekat od zmutovaných kolonií bakterií, které se vzaly vůbec odnikud? Ve světě materialismu...
Mistr Jan se dává poroučet a vzkazuje…

Mistr Jan se dává poroučet a vzkazuje…

„Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože zavíráte Království Nebes před lidmi; sami totiž nevstupujete, a těm, kdo by chtěli vstoupit, vstoupit nedovolujete. Běda vám, slepí vůdcové! Citujete Mistra Jana Husa: ‚Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy,...
Poselství usmíření

Poselství usmíření

Ať už vás ke čtení tohoto článku dovedlo cokoliv, kartička v metru, odkaz od kamaráda nebo třeba chyba Googlu, dost možná vám v hlavně zní otázka, o co že nám tady vlastně jde. Tak tedy… Jakožto učedníci Ježíše Krista usilujeme o to, aby naše zvrácená kultura a...
Pět principů abolicionismu

Pět principů abolicionismu

Abolicionistické hnutí není něco, co by v Česku mělo historii… i když, jak se to vezme. Každý věk má svá zla, a každý věk proto má své abolicionisty. Ať už to byli křesťané, kteří zachraňovali pohozená novorozeňata z římských ulic, Jan Hus a Martin Luther, kteří...
Nenávidí Bůh naše uctívání?

Nenávidí Bůh naše uctívání?

Nenávidí Bůh naše uctívání? Aneb Proč jsou nedělní shromáždění tím nejnebezpečnějším místem v naší zemi. Ne, nechystám se kňourat nad tím, že dost velké procento toho, co se o nedělích ve sborech zpívá, má svým duchem a obsahem jen velmi málo společného s Bohem...