Jeden naprosto zabedněný pán, kterému podle mnohých dalších zabedněnců do velké míry vděčíme za svobodu západního světa (nebo… za to, co z ní doteď zbývá), jednou řekl: „Školy se ukáží jako samotné brány pekel, jestliže se nebudou svědomitě a ze vší síly soustředit na to, aby vysvětlovaly Svatá Písma a vyrývaly je do srdcí mládeže. Radím všem, aby neposílali své děti nikam, kde Písma nevládnou nade vším. Každá instituce, kde se lidé bez ustání nezabývají Slovem Božím, bude zvrácená a zkorumpovaná.“
Ten pán se jmenoval Martin Luther. A kdyby mohli, olajkovali by mu to takoví gauneři a budižkničemové jako Komenský, Hus, Knox, Kalvín, Spurgeon a mnozí další, ale zrovna měli slabou wifi. Dobře tak. Ten naivka Spurgeon dokonce velmi jasně řekl, že jestli budeme posílat své děti do sekulárních škol, „budeme vinní krví jejich duší“. Tse. Ještě, že už nejsme takoví zpátečníci.

Ti, kdo se dnes označují za dědice těchhle nevzdělaných buřičů, že, pane Jane Amosi, jejich asociální ignorantství v oblasti vzdělávání právem zcela ignorují, a tak, logicky a správně, posílají dětí na výchovu a vzdělávání těm, které Boží Slovo nazývá hlupáky, blázny (Ž 14:1) a Satanovými otroky (Ef 2:2-3), kteří nenávidí Boha (J 3:19-20) a postrádají jakékoliv poznání (Př 1:7) a moudrost (Př 9:10). Znáte to, „Stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: ‚Kdybychom žili ve dnech svých otců, neměli bychom s nimi na prolévání krve proroků podíl.‘ Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří proroky zavraždili“ (Mt 23:29-31).

Takže, stručně, natáhneme ručičku, ták, a na každý prstík si dáme důvod, proč poslat děti, které vám Bůh svěřil, zpátky do humanistické indoktrinační zóny.

1. Tak je to správné, soudruzi, tak to má být!
Blahodárný vliv gramsciánského marxismu (i díky státním školám) prostoupil českou mysl natolik, že nevydat dítě na desítky hodin týdně do rukou osvícených apoštolů sekulárního etatismu se bere jako zločin. Co z těch dětí bude!! Naučili jste je mluvit a chodit, ale je nejvyšší čas, aby to přebral stát!!! Vaše děti nejsou vaše. Nepatří vám a už vůbec nepatří Bohu. Patří Vůdci! Chci říct… státu. To on určuje, co je pro ně dobré a správné. Jasné?!

2. Státní školy jsou skvělé!
To ví každý, kdo do nich chodil. Rozvíjejí kreativitu a jedinečné vlohy být šedou myší, která nepřemýšlí sama za sebe a nepokládá zbytečné otázky. Právě to je budoucnost, kterou naši velební vládci potřebují a vyžadují a také ji dostanou! Dětem je potřeba vysvětlit, že jsou bezcenné, náhodné produkty evoluce, a proto je na místě, aby držely hubu a krok a poslušně se zpaměti nadrtily to, co jim autorita řekne.

3. Státní školy jsou oázou morálky.
Necudnost, vulgarismy, šikana, drogy, alkohol, radikální prohomo agenda, porno, smilstvo, podvádění, lži, nerespektování autorit, rodiči sponzorovaný konzum… kdo by nechtěl, aby jeho dítě bylo formováno právě tímhle prostředím? Kdo neposílá své dítě do státní školy, nenávidí ho a chce, aby z něj vyrostl asociál!

4. Státní vzdělávání je protikřesťanské.
A. A. Hodge moc dobře věděl, proč řekl, že „komplexní, od náboženství oddělený a centralizovaný systém státního vzdělávání … se ukáže jako nejhrozivější mašinérie pro šíření protikřesťanské a ateistické nevíry a protispolečenské, nihilistické etiky – individuální, společenské i politické – jakou tento hříchem rozervaný svět kdy viděl.“ Soudruh Marx ne náhodou označil „veřejnou a bezplatnou výchovu všech dětí“ jako jeden ze základních pilířů cesty k marxistickému ráji! A nemyslete si, i ten galilejský tesař (který samozřejmě nikdy neexistoval), řekl „Kdo není se Mnou, je proti Mně, a kdo neshromažďuje se Mnou, rozptyluje“ – on nebyl neutrální, soudruzi, nebuďme ani my! Ale žádný strach, děti máme k dispozici na indoktrinaci na nějakých 14 000 hodin (a přidejte k tomu domácí úkoly) – to je nějakých 135 let let nedělních dvouhodinových bohoslužeb. Budoucnost patří nám!

5. Státní školy zastavují Církev ve Velkém poslání.
Církev, tedy Království, jehož nejvyšším vládcem je Kristus, byla vyslána, aby vyučovala všechny národy (Mt 28:18-20), a to v každé jedné myšlence (2. Kor 10:4-5). Má na to dokonalou zbraň, Bibli, která je dostatečná ve všech oblastech (Žd 4:11-13; 2. Tim 3:16-17), a která velmi jasně a otevřeně hovoří o tom, že křesťané mají povinnost podle ní cvičit a trénovat své děti eticky, morálně, intelektuálně, filozoficky a duchovně (Dt 6:6-7; Př 1:7; Ef 6:4, atd), a která je varuje, ať nedovolí, aby je eticky, morálně, intelektuálně, filozoficky a duchovně ovlivňovali jiní (Ž 1; Ř 12:1-2; 2. Kor 6:14nn; Kol. 2:8, atd.). Jestli dovolíme, aby si křesťané tuto svou povinnost uvědomili, nebude trvat dlouho a naše země bude položena Kristu k nohám a každý bude věřit, že Boží Syn se stal člověkem, zemřel za hříšníky, třetího dne vstal z mrtvých a teď sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé a mrtvé. To nesmíme dovolit.

…a proto, udělejme teď v neděli nějaké pěkné „Vyslání školáčků“, „Modlitby za studenty“, „Požehnání Kačence do příštího školního roku“ nebo tak. Nechejme tu bandu praktikujících sekulárních humanistů, ať se klidně i modlí. Modlit se za děti směřující do státních indoktrinačních zón je stejné jako mávat u brány do Dachau.

Tak, snad si nikdo ničeho nevšimne.

Podpořte nás