Je to jen pár dní, co byl zveřejněn dokument o Juliu Augustinu Vargovi, na vozík odkázanému dominikánském postrachu Státní bezpečnosti (https://tinyurl.com/y9mqpzvc). Vargův život byl dalším z celé řady důkazů, že zbraní socialistických despotů byl a je strach – a že ti, které osvobodí Syn Boží, jsou skutečně svobodní, bez ohledu na sebetěžší okovy systémové tyranie; že vítězství nad smrtí skrze Krista nevyhnutelně vede k vítězství v tomto světě. Ve Vargově bytě se StB pod nosem scházeli disidenti, kněží, političtí vězni a intelektuálové – a odcházeli s dalšími a dalšími svazky samizdatu a s touhou bojovat za svobodu.

Když jsem pročítal další informace o dokumentu, zaujala mě následující slova:

„Ať si chodí všichni do kostela, ale ať nemluví do politického života a ať se nesnaží tady něco obrátit. Když máš jiný názor, tak si ho užívej, bav se o tom se svýma známýma, ale nelez s tím nikam na veřejnost. Není potřeba, abys v tomto duchu ovlivňoval normální občany tohoto státu. Ty řečičky si můžeš nechat pro sebe. Když se s nimi budeš zaobírat, budeš si je nahrávat na mikrofon a pak si je zpětně budeš pouštět do ucha, jak jsi dobrý, že máš odlišný názor, že bojuješ proti něčemu a ani nevíš, o co jde, tak si to dělej. Ale nerozšiřuj to mezi lidi. A když to budeš rozšiřovat, tak si půjdeš třeba sednout.“
Jaromír Ulč, (bývalý) major StB, vedoucí oddělení zaměřeného na boj proti církvím.

Toto tvrzení mi připomnělo jednoho z Ulčových vzdálených strýčků:

„Dokud se církve budou zabývat svými náboženskými problémy, stát se nebude zabývat církvemi. Ale jestliže se církve pokusí jakýmkoliv způsobem, dopisy, encyklikami nebo něčím podobným, o nárokování si práv, která náleží pouze a jedině státu, donutíme je vrátit se do říše duchovních a pastoračních aktivit, kam patří. Nepřísluší jim kritizovat morálku státu… Vedení německého národa se postará o morálku německého národa a jeho lidu: o tom můžeme ujistit všechny starostlivé jednotlivce v Německu i mimo něj.“
Autor?
Adolf Hitler.

Společný jmenovatel? Celá řada.
1) Církev se má věnovat „duchovním“ a „pastoračním věcem“ a nevystrkovat rypák, nebo do něj chytí okovanou botou (národního) socialismu.
2) Církev nesmí kritizovat stát, i když si stát nárokuje božské výsady stanovení dobra a zla nebo určování hodnoty jednotlivých nositelů Božího obrazu.
3) Církev nesmí hovořit do „politiky“. Například do „politiky“ masového vyvražďování, „politiky“ třídní či rasové války, do „politiky“ státem řízeného olupování občanů.
4) Církev si má své názory nechat mezi čtyři zdi svých sborů a kostelů – jinak skončíte jako ten Schweinhund Bonhoeffer nebo ta proradná rozvracečka Horáková. O tom pohůnkovi západních imperialistů Toufarovi ani nemluvě.

…čemu ale opravdu nerozumím: Proč se snad všichni kazatelé, které znám, snaží, aby od pánů Ulče a Hitlera dostali jedničku s hvězdičkou? A proč je jim v tom všem tak moc jedno, že Ježíš, Jan Křtitel, apoštolové i proroci volali k pokání i tyranské státní autority, a tak by propadli na celé čáře (a to velmi pravděpodobně propadlištěm šibenice)?

V českých sborech se zatím ale ozývá „Jsme tu kvůli evangeliu, ne kvůli politice.“ „Církev není charitativní organizace.“ „Tohle není nějaký systém. Pán Ježíš s tebou chce osobní vztah.“

Nalijme si čistých pomyjí. Kníráčovi esesáci a bolševičtí kati kašlou na to, jestli „máš vztah s Pánem Ježíšem.“ Jestli tvůj sbor nevolá pachatele bezpráví a genocidy nenarozených k pokání, jestli se aktivně nezasazuje proti rasové a národnostní nenávisti, jestli nehlásá v každé jedné oblasti Boží zákon lásky a svobody a svrchovaná práva Krále Krista, je to sbor, který by dostal razítko Hitlerova souhlasu. A soudruh Ulč by vám přispěl na mikrofon.
Jestli „kážete evangelium“, které nekonfrontuje světovládce temnoty okolo nás (Ef 4:12), jestli by vaše „pastorační vedení“ nemohlo vést k obviněním, že jste „pobouřili celý svět“ a „jednáte proti císařovým ustanovením, neboť říkáte, že králem je někdo jiný: Ježíš“ (Sk 17:6), pořád více odpovídáte Hitlerově a estébácké představě Církve než té apoštolské.

Jestli na tomto světě žijete podle Hitlera a StB, co vás vede k tomu, že na věčnosti budete s apoštoly?

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás