Bázeň před Hospodinem znamená…?

Bázeň před Hospodinem znamená…?

Žijeme ve společnosti, která je velmi otevřená ohledně toho, že životy mnoha našich bližních mají mnohem menší cenu než životy jiné, nebo že nemají cenu vůbec žádnou. „Já vím, že jim válka vzala střechu nad hlavou, ale musíme chránit svou evropskou kulturu založenou...
Lid zítřka

Lid zítřka

Jakožto lid pokřtěný ve jméno Trojjediného Boha jsme lid zítřka. Jsme lid, jehož osudem je složit Kristu k nohám všechny národy (Mt 28:18-20), každého jednoho Jeho nepřítele, a to až do té nejposlednější vzpurné myšlenky (1. Kor 15:25; 2. Kor 10:4-5). Kvůli ničemu...