Ale Ježíš nikdy…

Ale Ježíš nikdy…

„Proč Ježíš přišel na zem? Rozhodně nepřišel ustanovit politické zřízení. Naopak, přišel nás zachránit z hříchu. Zdá se mi, že kdyby Bůh chtěl, abychom ustanovovali nějakou politickou organizaci, nenechal by Krista, aby udělal právě to? Nic takového ale Kristus...
Donutíme je, aby využili svého práva!

Donutíme je, aby využili svého práva!

„V celém vesmíru neexistuje čtvereční centimetr, nad kterým by Kristus, svrchovaný nade vším, nevyhlašoval: ‚Je můj!‘“-Abraham Kuyper-Pokud si stvořitelství, nadvládu nad každým centimetrem světa a pozici svrchované autority, která určuje dobro a zlo, nárokuje někdo...
Chcete vůbec změnu?

Chcete vůbec změnu?

„Jestli žijete uprostřed nespravedlnosti a bezpráví bez hněvu, sami jste nemorální a nespravedliví.“-Tomáš Akvinský-Připomeňme si svou situaci. Žijeme v zemi, kde si každý druhý nebo třetí člověk může do svého životopisu napsat, že se přímo podílel na vraždě...