Nic jako láska neexistuje – jde prostě o chemii a pudovou potřebu se množit, o dočasné poblouznění, které člověka k ničemu nezavazuje, které není nijak objektivně dobré nebo špatné. Tak to prostě vyvinuté kolonie bakterií bez jakéhokoliv významu či hodnoty dělají. …a proto se v nejbližších dnech budou bipedální hromady protoplasmy zvát na konzumaci předražených vařených/pečených/smažených/kvašených hromádek protoplasmy, předávat si načervenalou flóru, plyšové napodobeniny zvířat nižších druhů a nepovedené variace na orgány čerpající krev, a to vše na počest Svatého Valentýna, křesťanského mučedníka ze třetího století.

…a pak půjdou domů a budou se dívat na porno. Když do sebe narážejí dva pytle především vody, je přece jedno, jestli tomu řekneme „potřesení rukou“, „podříznutí“, „bodyček“ nebo „soulož“ – není v tom rozdíl. Náhodně reagující hromadě atomů bez smyslu, hodnoty a Božího obrazu je to šumák (doslova). Sice pak nedává smysl a není konzistentní, aby se oháněla slovy jako „láska“, nebo lásku dokonce oslavovala, ale to teď nechme stranou. Je tu totiž jedna mnohem závažnější nekonzistentnost.

Jsou lidé, kteří říkají, že láska existuje, že je třeba ji oslavovat, že jsou věci jako objektivní dobro a zlo, že člověk má hodnotu, protože je stvořen k Božímu obrazu… a pak, světe, už se ani nedivíš, jednoho dne od jedné z jejich nejpřednějších českých organizací přijde email se slovy:

„Sledování pornografie křesťany je veřejným tajemstvím i tabuizovaným tématem. Podle dat z USA a některých dílčích studií v ČR se obáváme, že s pornografií nějakým způsobem bojuje vysoké procento mužů v církvi (možná 50-80 %). … Chceme proto provést dotazníkové šetření o sledování pornografie křesťany … Očekáváme, že zjištění, že s pornografií bojuje velké množství dalších křesťanů, povzbudí řadu lidí, kteří s pornem bojují a myslí si, že jsou sami ‚kdo padají‘, k odvaze sdílet se o svých problémech s pornem s ostatními v bezpečném a důvěrném prostředí, což je předpoklad číslo jedna pro řešení problému pornografie. Lidé, kteří budou dotazník vyplňovat, se budou moci dozvědět, jak na tom sami jsou a uvědomit si, jaké příčiny asi mohou za jejich problémem stát. Dozví se z dotazníku také o různých způsobech boje se závislostí na pornografii od blokovacích programů, přes praktické kroky, po možnosti sdílení s dalšími lidmi v bezpečném prostředí. … Největším rizikem celé této problematiky je, že nad touto oblastí prostě zavřeme oči nebo ji budeme ignorovat.“

Zkusme si to stručně shrnout:
1) Řádově 2 ze 3 mužů, kteří v neděli berou do ruky Kristovo zlomené tělo a Kristovu prolitou krev, během týdne berou do ruky něco dost jiného a cizoloží (Mt 5:28), porušují svou manželskou přísahu a (vzhledem k tomu, že láska je plněním zákona, který říká „Nesesmilníš“ [Ř 13:9-10]) aktivně nenávidí svou manželku.

2) Exkomunikace? K čemu?

3) Ty, kdo se takto chovají, je třeba povzbudit, že „nejsou sami, kdo padají“ a motivovat je ke sdílení. Vzhledem k tomu, že smilníci a cizoložníci jsou uváděni po boku modlářů, zlodějů a lupičů (1. Kor 6:9-10), a také vrahů a okultistů (Zj 21:8; 22:15), asi je podle stejné logiky čas povzbudit vrahy, že nejsou sami, kdo vraždí, a lupiče, že nejsou sami, kdo loupí, a povzbudit je, aby se o tom sdíleli. Kde uděláme hranici? U homosexuálního porna? Pedofilního? Zoofilního? Koneckonců, i u zoofilů je třeba, aby se necítili sami a sdíleli se o své radosti a strasti… A kdo jsi ty, abys soudil?!?

4) „Usilujte o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána“ (Žd 12:14)? Ale no tak, trochu lásky a pochopení…

5) Pojďme, tak jako u porna, pořádat mládežnické konference a překládat knihy na téma „Buď bojovník, vzepři se své zoofilii skrze to, že uvidíš, že nejsi sám, a že se budeš sdílet…“ A… samozřejmě, „Nemysli na to, že tím podporuješ systém vystavěný na smilstvu, otroctví, únosech, znásilňování, drogách a sebevraždách… sdílej se… nejsi sám, kdo ho podporuje.“

…protože bychom ale byli radši, kdyby se peníze a čas využily jinak než na tenhle velkolepý projekt České evangelikální aliance (jejda, ono se to provalilo), chceme přinést konstruktivnější příspěvky k tématu:

1) „Lidé se budou moci dozvědět, jak na tom sami jsou…“
Chce mi někdo tvrdit, že dotyční smilníci a cizoložníci smilní a cizoloží v bezvědomí? Že potřebují vypracovat dotazník, aby zjistili „No, hele, čum na to, já fakt koukám na porno. Fíha, to bych nečekal…“?

2) „Lidé si budou moci uvědomit, jaké příčiny asi mohou za jejich problémem stát…“
Ech, možná to bude znít revolučně, ale příčinou je, podle vlastních slov jejich Stvořitele a Soudce, jejich hřích (Mt 15:19). Stačí se podívat do Bible a kolik peněz jsme hned ušetřili místo toho, abychom se donekonečna přebírali bezpředmětnými psychokecy.

3) „Dozví se z dotazníku také o různých způsobech boje se závislostí na pornografii…“
Není zajímavé, s jakou nonšalantností se z něčeho, co Písmo nazývá vážným, vědomým, cíleným hříchem, kterému ti, kdo jsou Boží, mají vždy schopnost vzdorovat (1. Kor 13:10), stala diagnóza, ve které se chudák cizoložník posouvá do role oběti té fuj, fuj, zlé závislosti? Možná je čas, aby Bůh přiznal modlářům jejich závislost na modloslužbě a přestal od nich vyžadovat něco jiného. Nebo pro ně alespoň udělal program, kde utratí těžké peníze za to, aby jim bylo oznámeno, že nejsou sami. Ach, kéž by Bůh byl tak moudrý a milující jako my…

4) Ježíš byl velmi otevřený ohledně boje s hříchem. Jeho propracovaný systém, podepřený celou řadou odborníků, konferencí, skupinek, pastoračních poradců, knih a průzkumů zněl: „Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmi je a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo vrženo do Gehenny“ (Mt 5:29), neboli „Jakmile rozpoznáš hřích, ze všech sil se od něj nekompromisně odvrať, kdyby tě to mělo stát cokoliv. Jestli to neděláš, nemysli si, že se vyhneš věčným plamenům.“ Možná… že když dojde na sdílení, hodilo by se sdílet tenhle fakt…? Možná, že by nemusel být úplně špatnou motivací… Ale samozřejmě, dejte si pozor, ať o věčném zatracení hovoříte až „po možnosti sdílení s dalšími lidmi v bezpečném prostředí“.

5) „Největším rizikem celé této problematiky je, že nad touto oblastí prostě zavřeme oči nebo ji budeme ignorovat.“
Ne. Podle Božího Syna (Mt 5:29) a Jeho apoštolů (1. Kor 6:9-10; Zj 21:8; 22:15) je největším rizikem to, že smilníci a cizoložníci skončí v ohnivém jezeře. A že ťuťuňuňu kecy v kleci, kterým dnešní Církev říká řešení, jim nepomohou ani v nejmenším, protože s Biblí mají společného asi tolik jako „Krtek a kalhotky“. A jestli vás představa krtka v kalhotkách vzrušuje, nebojte se, mnozí vám řeknou, že v tom nejste sami, a budou to nazývat křesťanstvím.

Sečteno a podtrženo…
Když adresování smilstva a cizoložství 2 ze 3 křesťanů v podání soli země světla světa (Mt 5:13-14) vypadá takhle, můžeme se divit, že
…každý 250. člověk v Česku je v sexuálním nebo jiném otroctví?
…minimálně polovina manželství v Česku končí rozvodem?
…polovina děti se v Česku rodí mimo manželství?
…Češi ročně zabijí desítky a stovky tisíc nenarozených dětí?
…Církev dávno nemá páteř ani na to, aby bojovala proti pornografizaci kultury a dehonestování Božího obrazu v člověku?
…tahle sůl dávno ztratila chuť a lidé po ní šlapou?

Soud začíná od domu Božího (1. Pt 4:17).

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás