„Chceme chránit naši křesťanskou kulturu. Islám nás zničí. Tohle je věc národní bezpečnosti. Chceme se jen ujistit, že neživíme zástupy ekonomických migrantů a příživníků, kteří by zneužívali sociální dávky, a proto – přizpůsobte se, nebo odejděte.“
…podobná hrdinná tvrzení zaznívají z úst řady českých křesťanů už dlouho. Někteří se dokonce podobné klenoty pokoušejí před Boží trůn posílat i ústy balkánských přivandrovalců Cyrila a Metoděje. Ponechme teď stranou ironii toho, že tito patroni Evropy, po jejichž přímluvách někteří volají, nám vnutili svůj jazyk, své Písmo a náboženství z Blízkého východu a že to udělali pod velením ukřižovaného a vzkříšeného Žida (, který je, čistě pro pořádek, Božím Synem a Vládcem vesmíru), a raději se podívejme, co tedy dnes znamená tudleta ochrana tej křesťanskej kultury v praxi:

„Ministerstvo vnitra minulý týden rozhodlo o všech žádostech o azyl, které v Česku podali čínští křesťané. Vyhovělo pouze osmi žadatelům, sedmdesát jich odmítlo. Hana Franková z Organizace pro pomoc uprchlíkům, která zastupovala třicet Číňanů, říká, že v očích vnitra žadatelům přitížila i rychlá integrace.“ (https://zpravy.idnes.cz/cinsti-krestane-udeleni-azyl-cesko-ministerstvo-vnitra-cina-p5u-/domaci.aspx?c=A180223_123736_domaci_jkk)

…co si z toho tedy můžeme vzít? Že to, čemu se dnes říká křesťanská kultura:
1) se má potřebu chránit před křesťany.
2) hodnotí lidi, kteří se učí jazyk, snaží se pracovat, jsou zapojeni ve společenství věřících, jsou aktivními členy svých místních komunit a věnují se dobrovolnickým aktivitám, jako někoho, kdo do společnosti nezapadá a bude jí lépe bez nich.
3) ignoruje svou Bohem danou povinnost nevydat žádného utečence, i kdyby v zemi, ze které utekl byl kriminálníkem (Dt 23:16-17), a tak spokojeně hodí křesťany zpět do chřtánu rudé bestie, která je zatýká a mučí (https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/mysleli-si-ze-v-cesku-pravda-vitezi-krestane-v-cine-u-vyslec/r~0a21746e1ae811e894960cc47ab5f122/ http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2410369-v-cine-nepreziji-rika-krestanka-ktere-cesko-zamitlo-azyl-podle-exministra-doplati-na), boří jejich místa uctívání (https://zpravy.idnes.cz/cina-krestanstvi-kostely-kriz-komunisti-f1p-/zahranicni.aspx?c=A160524_094636_zahranicni_jkk) a pronásleduje je i celou řadou dalších způsobů (https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/china/).
4) zapomněla na pasáže jako „Nebudeš utiskovat příchozího ani ho nebudeš utlačovat, neboť jste byli příchozími v egyptské zemi. Žádnou vdovu ani sirotka nebudete utlačovat. Jestliže bys ho přece utlačoval, takže by ke mně úpěnlivě volal, jistě vyslyším jeho volání, vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže se vaše ženy stanou vdovami a vaši synové sirotky“ (Ex 22:20-23) a „Hospodin, váš Bůh, je Bohem bohů a Pánem pánů, Bohem velkým, mocným a hrozným, který nikomu nestraní a nepřijímá úplatek, zjednává právo sirotkovi a vdově, miluje příchozího a dává mu pokrm a oděv. Proto milujte příchozího…“ (Dt 10:17-19).
5) považuje logiku „Nenajdeš si rychle práci? Jsi příživník a je třeba se tě zbavit. Najdeš si rychle práci? Jsi ekonomický migrant a je třeba se tě zbavit,“ za něco legitimního a čeští křesťané se o tom všem zatím prostě jenom nedozvěděli. Jinak bychom určitě viděli, jak Církev, která je solí a světlem a má páteř a tak, konfrontuje toto bezpráví a nekompromisně se zastává svých čínských bratrů a sester, s nimiž je jedno tělo (1. Kor 12:13; Ga 3:28).
…ale je pravda, že by nás nemělo překvapovat, že církvi, která žije s realitou každodenní, desítky let trvající genocidy stovek tisíc nenarozených dětí v zemi kolem sebe, nebude vidina toho, že kvůli nespravedlnosti prosazované českou vládou budou mučeny a zabity desítky křesťanů, nijak trhat žíly.

Tak si to shrňme.

„Chceme chránit naši křesťanskou kulturu.“
LŽETE, protože křesťanská kultura je na základě Božího Slova otevřená imigrantům – a křesťanům dvojnásob. Křesťanské zářící město na hoře se nepotřebuje obrnit před dalším světlem.

„Tohle je věc národní bezpečnosti.“
MÁTE PRAVDU, protože se jen znovu a znovu ukazuje, jak moc se Česko a česká církev bouří proti přikázáním a standardům Boha, který má v rukou národní bezpečnost.

„Chceme se jen ujistit, že neživíme zástupy ekonomických migrantů a příživníků, kteří by zneužívali sociální dávky, a proto – přizpůsobte se, nebo odejděte.“
LŽETE, a to tím nejzvrácenějším způsobem. Nejen, že vám Boží Slovo nedává právo, možnosti a schopnost rozdělovat imigranty do skupin „Chtějí se mít líp na základě vlastní práce,“ a „Chtějí se mít líp na základě bezbožného sociálního systému,“ ale z logiky věci a praxe jednoduše vyplývá, že váš bezbožný strach prostě odmítá kohokoliv a cokoliv, co nepochází ze správné strany smyšlené čáry na mapě.

„Islám nás zničí.“
MÁTE PRAVDU, protože anemický humanismus a ještě anemičtější pseudokřesťanství nemohou proti islámu obstát. Bůh vás v tomto případě přitlačil na zeď tak, že nemáte sebemenší omluvu. Zatímco se skrze odvracení od Božích jasných zákonů (kterému říkáte „zdravý rozum“) a mlčení tváří v tvář bezpráví snažíte zachránit vlastní sedací svalstvo, den za dnem narůstá Boží soud, který bude vylit na nekajícnou Evropu a na nekajícné Česko. Vaše hurápseudovlastenectví a neochota i tváří v tvář tak jasnému případu, jako je tento, činit pokání a sypat si popel na hlavu kvůli vaší bezzákonnosti, podpoře bezpráví a xenofobie, přidává na budoucím utrpení, do které sami sebe, své děti i nás všechny vrháte.

Že si vypůjčím slova Martina Niemöllera a trochu je parafrázuji: „Nejdřív útočili na Romy, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl Rom. Pak převraceli práva Ukrajinců, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl Ukrajinec. Pak útočili na muslimy, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl muslim. Teď posílají křesťany zpět jejich mučitelům, a já se neozývám, i když jsem křesťan. A jestli přijdou pro mě, už nebude zbývat, než jít s barvou ven a víru otevřeně zapřít.“

…nebo mi snad chcete říct, že jste v boji proti rasismu a proti převracení práva příchozího jako světlo a sůl obstáli? Že jste jako jednotlivci, rodiny i jako sbory konfrontovali českou společnost s požadavky Krista Krále, že jste se zastali těchto bratrů a sester, že jste aktivně zapojeni do pomoci příchozím, že „nikomu nestraníte, zjednáváte právo sirotkovi a vdově, milujete příchozího a dáváte mu pokrm a oděv“? Pamatujte, co jste neudělali pro nejmenšího z nich, neudělali jste pro Toho Největšího, který vás bude v poslední den soudit. Ticho tváří v tvář zlu je zlo. Zlo, ze kterého se budeme Bohu zodpovídat. Nemluvit znamená mluvit. Nekonat znamená konat.

Čínský vlk se nažere, zatímco česká xenofobní koza zůstane celá. Dokud z ní někdo dřív nebo později nezkusí udělat halal kebab. Ale žádný strach, tím to neskončí – my, kdo jsme četli Matouše 25:31-46, totiž víme, že kozy nekončí v pita chlebu ale ve věčných plamenech.

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás