Až zase někdo přijde a s nejlepšími, pokojnými úmysly bude chtít tvrdit, že padlí lidé jsou přece jen tak nějak rozumní, že mezi jejich humanistickým uvažováním a biblickým světonázorem je spousta společného území, že „věci vidíme stejně, jen pro to máme jiný důvod“… ukažte mu tohle: https://budejovice.idnes.cz/tyrane-stene-prachatice-mladik-vimperk-venceni-policie-pid-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180319_122747_budejovice-zpravy_khr Muž kope a bije a škrtí psa! Dokážete to pochopit? Jak někdo může nevinné němé tváři něco takového udělat? Že?

…ano, je pravda, že „Spravedlivý bere ohled na život svého zvířete“ (Př 12:10), ale to, co je v momentálním kontextu důležitější, je druhá polovina verše: „avšak i slitovné činy ničemů jsou kruté.“ A právě tahle skutečnost bije do očí nejvíc. Někdo zbije psa…

… a 140 000 lidí podepíše petici, že pro něj požadují co nejpřísnější trest, a rozohňují se nad tím, že by se někdo mohl takhle chovat ke zvířeti, až jim z toho létá šunka z pusy,
… a to v zemi, kde se každoročně podomácku zabíjejí miliony kaprů (asi tak na osmý pokus), kde se na jatkách zabíjejí stovky koní, statisíce krav, miliony prasat a desítky milionů slepic a jiné drůbeže (http://www.agris.cz/clanek/178710/pro-ceska-jatka-je-pocet-porazek-koni-zcela-zanedbatelny),
a tak se pes převáží na specializované pracoviště a média přicházejí s dalšími a dalšími aktuálními články, vždyť tu přece jde o život! Na životě (psů) totiž záleží!

Rozum nad tím zůstává stát. Vždyť přece žijeme v civilizované zemi,
… kde se ročně dělají pokusy na čtvrtmilionu zvířat (https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pokusnych-zvirat-v-cesku-mezirocne-neubyva-loni-jich-bylo-230-tisic_201504250937_sbartosova),
… kde je denně popraveno přes 60 dětí jejich vlastními matkami a přes 400 jich je zavřeno do mrazáku nebo vyhozeno jako odpad v rámci IVF průmyslu,
… kde je přes 38 000 sexuálních a jiných otroků,
a ten gauner si dovolil zbít psa!
Proto si zaslouží co nejpřísnější trest, však ten čokl není nic jiného než zmutovaná kolonie bakterií bez hodnoty a smyslu, stejně jako ten gauner sám. Je třeba tu náhodnou genetickou mutaci hnát k odpovědnosti! Je třeba ji vychovat, aby žila podle standardů dobra a spravedlnosti! Zavřete ji na dva roky do klece, to určitě pomůže!

Upřímně, mám problém si to srovnat.
Kráva (náhodný produkt evoluce), kterou někdo rozbije natolik, že jsou z ní kousky „pravého českého hovězího“, a pak ji obloží houskou, je prý důvod stavit se v McDonald’s.
Pes (náhodný produkt evoluce), kterého někdo rozbije napůl, je důvod vyžadovat co nejpřísnější trest (a to i skrze takové prostředky, jako je venčení psů, kterým se do misek sypou granulované rozbité krávy – viz druhá polovina článku https://budejovice.idnes.cz/tyrane-stene-prachatice-mladik-vimperk-venceni-policie-pid-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180319_122747_budejovice-zpravy_khr), například dvouletý.
Člověk (náhodný produkt evoluce) bez domova, kterého někdo rozbije, ale neobloží houskou, je důvod k osmi letům vězení (https://www.novinky.cz/krimi/442221-mladistvi-pujdou-za-vrazdu-bezdomovce-pro-zabavu-az-na-devet-let-do-vezeni.html).
Takže… mám tomu rozumět tak, že člověk je to samé, co čtyři psi, a že tím klíčovým rozdílem je obložení houskou?

[Moudrost křičí:] „Vždyť kdo mě nachází, nachází život, dosáhne zalíbení u Hospodina. Ale kdo proti mně hřeší, činí násilí své duši, všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt“ (Př 8:35-36). A Češi, jak je zjevné z jejich přístupu k Božímu stvoření kolem nich, ať už k lidem stvořeným k Božímu obrazu (Gen 1:27), nebo zvířatům, kterým mají s ohledy a soucitem vládnout (Gen 1:28; Př 12:10), milují smrt.

…ale kdo je vyučí moudrosti a životu, když Církev, která se hlásí k Bohu, který na sebe vzal lidství, aby zemřel na kříži jako usmiřující oběť za kajícné hříšníky a vstal z mrtvých jako vzkříšený Král, v němž jediném je poznání, moudrost a život (Ko 2:3; J 14:6), neudělá pro své nenarozené bližní ani tolik, co průměrný pohan pro zmláceného psa?

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás