„Křesťanství jako standard či norma je pryč. A pravděpodobně nadobro nebo alespoň pro dalších sto let. Mnozí mladí Evropané budou pokřtěni a od té doby nikdy nevkročí do kostela. Kulturně-náboženská identita se jednoduše nepředává z rodičů na děti, jenom jimi proteče.“

91 % mladých Čechů prý nechce mít nic společného s náboženstvím, tedy minimálně podle tvrzení analýzy ředitele Střediska Benedikta XVI. pro náboženství a společnost Stephena Bullivanta (https://zpravy.idnes.cz/ateismus-cesi-pruzkum-evropa-krestanstvi-mladi-fth-/zahranicni.aspx?c=A180321_150350_zahranicni_kha&utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop ; https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/466866-mlade-evropany-nabozenstvi-nezajima-a-cechy-uz-vubec-ne.html). Když ale pročteme jeho tvrzení a rozhlédneme okolo sebe, není jiná možnost, než že se mýlí tak, že ve srovnání s ním to i Darwin celkem trefil. Jak to? Vysvětlím.

Nemluvím teď o tom, že mladá česká generace musí být křesťanská od sklepa až po půdu už jen na základě jednoduché matematiky, totiž toho, že kolem roku 1990 v Česku bylo 45 % křesťanů a že se tu masakrovalo před narozením asi 50 % dětí. Protože křesťané své děti rozhodně nezabíjejí, vychází v důsledku 5 % dětí na pohany a 45 % dětí na křesťany, takže dnešní mladou generaci tvoří křesťané v poměru 9 ku 1 vůči pohanům. Nenapadá mě, proč soudruzi analytici dospěli k naprosto opačným číslům.

Klíčový omyl bratra Stephena spočívá v tom, že „Kulturně-náboženská identita se jednoduše nepředává z rodičů na děti.“ Právě naopak.
Než průměrné dítě vyjde základní a střední školu, má za sebou nějakých 12 000 hodin systematické indoktrinace (o školce, domácích úkolech nebo indoktrinaci skrze média ani nemluvě). Kolik rodičů denně věnuje svým dětem několik hodin cílené, systematické, na světonázor zaměřené katechetické práce, aby alespoň vyvážili (neřkuli převážili) sekulární indoktrinaci ve „školách“? …a jestli na to mají čas, proč že je posílají na indoktrinaci sekulárním satanistům?
Ale zpět. Jinými slovy, i pokud sbor či kostel, kam rodiče své děti berou, je opravdu štědrý v míře systematického vyučování, které se v něm děje, a ať už prostřednictvím kázání nebo nedělní školy vyučuje 2 hodiny každou neděli… 12 000 hodin je asi 120 let každonedělního vyučování. A otázka zní: Kdy jste naposled viděli sbor, který dvě hodiny týdně systematicky a cíleně vyučuje křesťanský světonázor – biblickou epistemologii, biblickou ekonomii, biblickou sociologii, biblickou interpretaci dějin, biblický přístup k přírodním vědám a matematice a technologii (https://antiteze.cz/2017/08/17/jmeno-komensky-pohlavi-muz-povolani-ucitel-narodu/)?
Představa, že je možné dojít skutečného poznání bez Božího zjevení, byla hříchem Adama a Evy v zahradě – a je samotnou podstatou sekulární indoktrinace. A lidé, kteří se hlásí se Kristu, už po generace odevzdávají své děti hadovi, aby na nich odváděl staletí katechetické práce, aby jeho zaměstnanci byli jejich každodenními vychovateli a autoritami.
Takže, naopak. Kulturně-náboženská identita se z rodičů na děti předává. Ale křesťané dělají všechno proto, aby nebyli rodiči svých dětí.

Zjevně ale nestačí nespočet zahraničních studií, které ukazují, že staletí sekulární katecheze (překvapivě) zlikviduje více než 70 % křesťanů. (Pro ilustraci – to je větší výřad než při vylodění na Omaha Beach. Tak až budete ráno posílat dítě do školy, vzpomeňte si na miny, ostnaté dráty a špatně vyspalého Fritze za kulometem.)
Nestačí ani to, že většina těch, kdo přežijí (s utrhanýma nohama, smrtí v očích a posttraumatickým syndromem), se belhá životem jako praktikující sekulární humanisté, pro které je Pán Ježíš Kristus jen jakousi třešinkou na tlačence s cibulí a kteří nemají ani šajn, co znamená učedničit národy. Ne, že by k tomu měli příležitost. Sekulární humanisté třetí cenové kategorie nikdy neporazí sekulární humanisty s michelinskou hvězdou.
Aby se zajistilo, že světlo Církve opravdu nebude svítit a že Církev jakožto sůl bude opravdu pod nohama lidí, křesťané ignorují, jak mají své děti vychovávat – tedy jako děti náležející Bohu (https://antiteze.cz/2017/08/17/plena-plna-antraxu/; https://antiteze.cz/2018/06/05/dopis-z-finkenwalde-finkenwalde-15-vzdelavaci-desatero-stryce-zmarchroba/).
Nekončí to ale ani tím, že nevychováváme děti jako křesťany, kterými smluvně jsou, kteří stejně jako my podléhají plnosti Božích požadavků pro každou jednu oblast života, kteří mají ve svých třech letech být lidsky i duchovně na takové úrovni, aby dokázali sloužit v Chrámu (2. Le 31:16; sr. 1. S 1:22-24; Iz 28:9-10; Gen 21:8).

Kdy jste naposled slyšeli nebo četli, že základem biblické výchovy je vést děti k tomu, aby konaly biblickým zákonem definovanou spravedlnost a právo? Já sám na první zmínku stále ještě čekám. Přitom Bůh mluví jasně: „Abraham se jistě stane velikým a mocným národem a budou v něm požehnány všechny národy země. Neboť jsem se s ním sblížil, takže PŘIKÁŽE SVÝM SYNŮM a svému domu po sobě, ABY zachovávali Hospodinovu cestu a KONALI SPRAVEDLNOST A PRÁVO, ABY HOSPODIN ABRAHAMOVI NAPLNIL TO, CO O NĚM ŘEKL“ (Gen 18:18-19; sr. Gen 17:4-14; Ga 3:29).
Jsou jen dvě možnosti – buď naše děti vedeme k Bohem objektivně definovanému právu a spravedlnosti… nebo k Satanovu bezpráví a nespravedlnosti. Buď můžeme očekávat požehnání objektivní poslušnosti… nebo kletbu za objektivní vzpouru a neposlušnost.

Dokud Církev bude učedničena světem místo toho, aby učedničila svět,
dokud bude posílat své děti přes minová pole na katechezi a výchovu hadovi ze zahrady, místo aby je vysílala do světa jako plně vystrojené ničitele model,
dokud bude podporovat bezpráví místo práva a spravedlnosti,
dokud na sebe bude svou vzpourou a neposlušností svolávat Boží kletbu místo Božího požehnání, bude vymírat.
Jaké to překvapení. To by nám nikomu nedošlo.

…a nejsmutnější je, že je to tak. Stačí se rozhlédnout – a zjevně to nikomu nedochází.

Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás