„Naše násilí, vaše násilí“. Divadelní hra, která, mimo jiné ztvárňuje Pána Ježíše Krista, jak strhává muslimce hidžáb a poté ji znásilňuje. Příležitost zviditelnit se pro bandu slušně holých hlav a komickou postavičku posametové vesnické politiky, která se zjevně pořád ještě dost nevyblbla. A to vše za peníze násilím vytahané z kapes lidí, kteří si zrovna nepotrpí na vytahování vlajky z rozkroku (ano, i k tomu došlo). Ale ještě, že se Stát Blahosklonný stará, aby z nás nevyrostli nekulturní barbaři. No, kolem a kolem, prostě solidní divadlo. Tak… snad jen pár poznámek:

1) Ne, rouhání není před Boží tváří nikdy přijatelné – vždycky bylo, je a bude hříchem a zločinem. Proto je na místě modlit se za zúčastněné, aby se usmířili se svým Stvořitelem a Pánem vesmíru dříve, než se ze svých činů budou zodpovídat.

2) Rouhání a znesvěcování Božího jména pohany je opakovaně připisováno neposlušnosti a odpadlictví Božího lidu (2. S 12:14 BK, ČEP, Pavlík; Iz 52:5; Ez 36:19-23; Ř 2:24), zatímco tam, kde Božím lid je světlem a solí, je Boží jméno chváleno (Mt 5:14-16). *mrk, mrk*

3) Že by… obsah hry, která mimo jiné kritizuje xenofobii ohánějící se křesťanstvím, měl něco do činění s tím, že bílí evangelikálové jsou ti, kdo jsou zdaleka nejnepřátelštější vůči uprchlíkům (https://relevantmagazine.com/current/white-evangelicals-are-the-group-least-likely-to-think-the-u-s-should-help-refugees/)? To určitě ne. Všichni totiž dobře vědí, že mezi křesťany nemají rasismus a xenofobie místo (https://antiteze.cz/2017/11/24/593/).

4) Kdyby Boží lid byl znám svým bojem za utlačované, svým prosazováním práva, svou péčí o chudé a hladové a nemocné a sirotky a vdovy a imigranty, tedy zbožností čistou a neposkvrněnou a poznáním Boha a tím, podle čeho budeme v poslední den posuzováni (Jer 22:3, 15-16; Jk 1:27; Mt 25:31-46), kolik prostoru by zůstávalo na takovéto útoky?

5) Jak je možné, že se z civilizaci definující síly stalo něco, co je už jen k smíchu? Evropské křesťanství je pod nohama lidí (což znamená, že Pán Církve usoudil, že se nehodí ani do hnoje – L 14:34-35). Že by důvod nějakou souvisel s realitou, kterou jsme tento týden viděli v Irsku, kde 4 z 5 lidí jsou křesťané, a proto se tam s velkolepou pompou začnou vraždit nenarozené děti? Že by to nějak souviselo s tím, že „slovo křesťan dnes už neznamená prakticky nic; neříká nic o postojích, světonázoru, chování, prioritách, dokonce už ani o tom, jak se daný člověk staví k zabíjení malých dětí“ (https://antiteze.cz/2017/08/17/pet-principu-abolicionismu/), protože slavné evangelium Krista jakožto svrchovaného Krále vesmíru (https://antiteze.cz/2018/05/22/dopis-z-finkenwalde-14-velke-poslani/) bylo nahrazeno zženštilým, rozblemcaným čímsi, v čem se člověk štítí i pošťourat klackem (https://antiteze.cz/2018/04/14/dopis-z-finkenwalde-11-jsou-tri-pohlavi/)? Že by tu byla nějaká souvislost mezi dlouhodobu, několik generací trvající sekulární indoktrinací a tím, že „Křesťanství jako standard či norma je pryč; a pravděpodobně nadobro nebo alespoň pro dalších sto let“ (https://antiteze.cz/2018/04/14/krik-do-tmy-30-krestanstvi-jako-standard-ci-norma-je-pryc/)?

6) „Tím, že se snažím lidem vysvětlit proč je zesměšňování Krista pro mne nepřijatelné, že je to můj Bůh s kterým mám blízký vztah jako třeba s mojí manželkou, tak i někteří nevěřící lidé a vlažní křesťané chápou, že minimálně v rovině slušnosti, to není přijatelné ani pro ně.“ Všechna čest autorovi tohoto výroku, který měl dostatek páteře na to, aby zorganizoval protestní akci. Na druhou stranu… není přirovnávání Krista k manželce a ohánění se „blízkým vztahem“ a „slušností“ syndromem právě toho vyprázdnění křesťanství od Kristovy nesmlouvající autority nad všemi a nade vším?

7) Sexuální nemorálnost není jen žadoněním o Boží soud – sama o sobě je Božím soudem (Př 22:14; Ř 1:23-27). Že by tu byla nějaká souvislost mezi tím, že naše kultura se topí v sexuální (a daněmi podporované) zvrácenosti, zdobí si ulice samolepkami „Život je porno“, jako její srdce b(l)ije matička Praha, evropská sexuálně-alkoholová metropole a světový šampion spotřeby pervitinu… a tím, že minimálně 2 ze 3 mužů, kteří se hlásí ke Kristu, jsou příliš zaměstnaní zíráním do monitoru s rukou v kalhotech, než aby s tím něco udělali (https://antiteze.cz/2018/02/06/krik-do-tmy-26-valentyn-cizolozstvi-a-krteckovy-kalhotky/)?

Společnost je vysvědčením Církve, Těla Kristova. A sexuálně neukojený falešný Ježíš, okolo kterého pobíhá banda hurávlastenců, kteří mezi panáky zelené volají „Křesťanské hodnoty!“ a „Evropská kultura!“, je až bolestně výstižný.

„Neboť kvůli vám je jméno Boží mezi národy v opovržení, jak je napsáno…“ (Ř 2:24).

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás