Je to jen pár měsíců, co mi pískalo v uších z křiku, že „Jestli nezvolíme ______, v Česku zavládnou komunisté!!!!“ Všichni měli jasno v tom, že je potřeba volit „menší zlo“ a vybrat si prezidenta, „na kterého budete moct být pyšní“ (https://antiteze.cz/2017/10/11/krik-do-tmy-15-volim-mensi-zlo/ ; https://antiteze.cz/2018/01/09/krik-do-tmy-24-vyberte-si-prezidenta-na-ktereho-budete-moci-byt-pysni/). Volebním výsledkům třikrát hurá, v čele Česka stojí oligarcha, který se živí, mimo jiné, zamražováním dětí, a rudý ropák podporující likvidace novinářů. Ještě, že máme jen to menší zlo, jinak by se člověk musel bát úplného rozkladu společnosti. Ten nám teď ale rozhodně nehrozí. Důkazem je, že si v novinách můžeme přečíst třeba:

„Vláda podpořila v pátek poslaneckou iniciativu z dílny pirátů a ANO, která by z občanského zákoníku [v definici manželství] vyškrtla pojem ‚muž a žena‘…“
„Novela ve prospěch homosexuálů, kterou v pátek podpořila vláda, má tentokrát velkou šanci projít.“
„Předloha, kterou… vláda posvětila, má za cíl zrovnoprávnit svazky stejnopohlavních dvojic na úroveň manželství.“
„Změnila [by se] definice manželství. Svazek muže a ženy by se změnil na svazek dvou osob.“
(https://www.novinky.cz/domaci/475889-poslanci-se-hadaji-o-definici-manzelstvi.html)

…jeden by málem přišel s tak radikální a neotřelou myšlenkou, jako že volit zlo pod záminkou toho, že je „menší“, vede ke zlu. Ale co čekat? Žijeme ve světě, kde se z ničeho stává všechno, kde se z žáby stane princ (když jí na to dáte dost milionů let), kde se starší generace na rodinných fotografiích poznají podle toho, že ještě mají žábry, tak proč by bezobsažná společenská konvence nazývaná manželstvím nemohla obsáhnout dve muže? A proč vůbec jenom dva? Proč ne muže a muže a muže a ženu? Proč ne muže a koně a krabičku Marlborek? Vždyť se mají rádi…

Koneckonců, dozvídáme se, že „V Česku [vstoupily do registrovaného partnerství] od roku 2006 bezmála tři tisíce párů,“ z nichž se opouští „zhruba patnáct procent“ – takže řádově třetina oproti manželstvím, kde se při obřadu přísahá věrnost až do smrti. Jeden by řekl, že bezobsažná společenská konvence registrovaného partnerství funguje mnohem lépe – a že bychom ji tedy neměli kazit tím, že ji necháme spolknout manželstvím.

Ale to už přispěchávají ochránci „tradičního“ manželství jako Alena Gajdůšková s tím, že to, „Jak je dnes zakotveno manželství v občanském zákoníku, je dobře a mělo by to tak zůstat.“
Wow. „Je to dobře a mělo by to tak zůstat.“ Oslnivá logika. Nevyvratitelná filozofická obhajoba. Geniální.
…upřímně, jestli manželství stojí na ve vzduchu zavěšeném „Je dobře a mělo by to tak zůstat,“ pak ať klidně pojde; bavíme se totiž zjevně na úrovni „Manželství je nudle z nosu, protože bagr. A mělo by to tak zůstat“ – a, ostatně, vše, co nezasadil Bůh, má být vykořeněno (Mt 15:13).

Ale OK, od sekulární socialistky se ani nic moc jiného čekat nedalo. Když ale vyladíme svá naslouchátka do řad KŘESŤANSKÉ a demokratické unie, určitě uslyšíme o manželství jako o Bohem ustanovené instituci, kterou stát, jehož povinností je sloužit Bohu, nemá právo redefinovat, a už vůbec ne jeho redefinici „posvěcovat“:

„Iniciativa [definovat Ústavou, že manželství je svazkem muže a ženy] má za cíl pouze zdůraznit, že v dnešní relativizaci hodnot vnímáme manželství jako unikátní svazek muže a ženy,“ řekl místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. A aby nikdo neměl pochyby, nezapomněl dodat: „Další přesah do praxe by to nemělo.“
Jinými slovy: „Trocha prázdné rétoriky, trocha BUBUBU na téma relativizace hodnot, ale samozřejmě, v praxi tenhle náš velkolepý kulturní boj nic nemění.“ To mi odlehlo. Trochu jako vytahovat peníze na pornočasopisy z peněženky, kde mám manželčinu fotku.

No, a co bratr předseda Petr, který byl velmi otevřený o tom, že „musí dojít k rechristianizaci Evropy, protože pokud se národní státy v Evropě stydí za své kořeny, pokud národní státy často vytlačují ty hodnoty a principy, na kterých byly ty státy a civilizace a kultura založena, tak je to sebevražedná záležitost“ (https://antiteze.cz/2017/10/11/krik-do-tmy-11-otevreny-dopis-bratru-petrovi/)? Ani on se nenechává zahanbit: „Manželství je svazek muže a ženy. Jakékoliv jiné svazky, a tím je nijak nezpochybňuji, bychom neměli nazývat manželstvím.“
Apoštol Pavel totiž celou dobu chtěl v Římanům 1:24-27 napsat, že „Bůh je skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla; vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než Stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Amen. Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení, čímž jejich svazky nijak nezpochybňuji.“
Ještě že už v tom máme jasno a nemusíme se bát, že by snad křesťanští politici v Česku prohlašovali, že vztahy, které Bůh nazývá ohavností, jsou nelegitimní, nebo že by předložili něco trochu obsažnějšího než vyprázdněné humanistické bla.

Můžeme se pak divit, že pirát Kopřiva zvládne bez začervenání říct, že „[Ze strany KDU] je to mediální protiútok. Chápu, že se jim náš návrh nelíbí, ale zasahovat kvůli tomu do Ústavy je podle mě nehoráznost.“
Manželství definované jako svazek muže a ženy? Nehoráznost! O co kouzelněji potom zní pirátský politický program, že „děti a mládež mají žít v rodině nebo domácím prostředí“ (https://www.pirati.cz/program/psp2017/prace-a-socialni-veci/), když rodina zjevně ani v nejmenším neoznačuje rodiče, neboli matku a otce? To by přece byla nehoráznost!

A jako bonus, STANující skaut Petr Gazdík: „Myslím si, že manželství si zaslouží ústavní ochranu. Svazek muže a ženy je jediná přirozená cesta, kterou se rodí děti.“ A protože skaut je čestný a nemluví na obě strany úst, ihned dodává, že navzdory tomu pirátský návrh podpoří, protože: „Chci, aby o tom ve druhém čtení proběhla diskuse. Jsou tam některé nezodpovězené otázky. Zásadní problém pro mě je, že někdo říká, že osoby stejného pohlaví mají mít děti, ale zapomíná se na právo dětí mít mámu a tátu.“
Je vidět, že Petr už dlouhá léta nosí na svém kroji bobříka schizofrenie (plášť ve větru na hnědém pozadí). Nemluvě o tom, že jestli je možné redefinovat manželství (což je to, co Petr podporuje, protože „chce, aby proběhla diskuze“), proč máma a táta, na které „mají děti právo“, nemohou bez problémů být dva pánové? Nebo třeba tři pánové? Nebo třeba jeden patřičně rozdvojený skaut?

Apoštol Pavel napsal v Římanům 1 ještě něco: „Neoslavili Boha ani Mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny“ (Ř 1:21-22). A tenhle stručný výběr perel našich vládnoucích elit je toho dobrým dokladem.

Můžete se slovy jako „dobře“, „mělo by“, „neměli bychom“, „právo“ a „manželství“ ohánět, jak jen chcete. Bez Bohem jasně stanovených standardů, hodnot, práv člověka a společenských institucí jsou to naprosto bezobsažná slova, a tak se víc než čemukoliv jinému podobáte dvěma čtyřletým náhodným produktům evoluce, které sedí na hnojišti, házejí po sobě to, co leží všude kolem, a dohadují se, kdo má větší smyšlenou armádu a kdo toho druhého víc zabije, to uvidíš, jen počkej, já mám milion milionů milionů tanků, a proto mám pravdu a…

Jsou dvě možnosti – Kristus, ukřižovaný a vzkříšený Král vesmíru, který je Cesta, Pravda a Život…
…nebo absurdita.
Kristus, který stvořil člověka k Božímu obrazu, dal mu hodnotu, dal mu práva, zjevil mu standardy dobra a zla, ustanovil manželství jako svazek muže a ženy…
…nebo nekonzistentní absurdita bezobsažných frází a úpadek.
Kristus jako Pán, pod jehož vládou jsou život, pokoj, právo, spravedlnost, požehnání, rozkvět a plodnost…
…nebo absurdní pseudokultura, která oslavuje neplodnost a smrt, a tak jí nezbývá než vymřít a čelit Božímu trestu tady i na věčnosti.
Jinými slovy: Život nebo smrt.

My už si vybrali.

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás