Hliněné modly a hutné omáčky

Hliněné modly a hutné omáčky

Nedávno jsme mluvili o tom, že zbožná žena je ženou armádní, že pije pivo, obchoduje s nemovitostmi a nechodí na modlitební skupinky (https://antiteze.cz/2018/07/03/dopis-z-finkenwalde-17-zbozna-zena-pije-pivo/). Pointou bylo mimo jiné to, že „Pořád ještě žijeme ve...
Slzy Cyrila a Metoděje

Slzy Cyrila a Metoděje

Minulý týden si Česko připomínalo své národní hrdiny, apoštoly Slovanů Cyrila a Metoděje. Pohané jsou o to více bez výmluvy, protože ačkoli poznali Boha, neoslavili Ho jako Boha ani Mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich...
Zbožná žena pije pivo

Zbožná žena pije pivo

Jedním ze základních problémů dnešní Církve je, že jsme zapomněli, co znamená být člověkem – co znamená být mužem a ženou, co znamená být stvořeni k Božímu obrazu.Nalijme si čistého vína (snad se baptističtí bratři neurazí): Když přijde řeč na stvoření člověka k...