„Nejpalčivějšími problémy české společnosti jsou neustále rostoucí počet exekucí … a zhoršující se dostupnost bydlení“ – tedy alespoň podle koalice Social Watch (https://tinyurl.com/ydd6g27q). …protože stovky tisíc dětí, které se v Česku každoročně zavraždí, zjevně nikoho netrápí. Tak jako to, že, svorně se zbytkem EU vymíráme (https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2054514-plodnost-v-cesku-stoupla-zadna-zeme-eu-ale-neni-nad-hranici-zachovani-populace). Jeden by až málem řekl, že opravdu je něco na tom, že ti, kdo nenávidí Boží moudrost, „milují smrt“ (Př 8:36).

Ale zpět k tématu. Co nám tedy povědí kolegové ze Social Watch?
„Počet exekucí loni narostl o další 3,4 procenta. Exekuci čelí i šest tisíc dětí a mladistvých a přes 120 tisíc lidí důchodového věku, kterým nezbývá než žít z nezabavitelného minima, které stanoví zákon.“
Připomeňme si, že v exekuci je více než 860 000 Čechů, skoro 500 000 z nich má více než 3 exekuce, 150 000 čelí více než 10 exekucím – a připomeňme si, že by nás to nemělo překvapovat (https://antiteze.cz/2018/02/20/krik-do-tmy-27-exekucne-zabaveno/).
I když opomineme, že Boží zákon řeší zadluženost a finanční nouzi celou řadou opatření, jako jsou zákony o paběrkování nebo o sezonní práci (jejichž pointou je vyučení řemeslu, nabývání pracovních zkušeností, vytvoření zdravého životního režimu a podpora na cestě k produktivitě) a důrazem na milosrdné odpouštění dluhů, asi není potřeba magisterský titul a drahé pero, aby si člověk všiml, že tady velmi zjevně čelíme nefunkčnímu a nespravedlivému systému, který drtí lidi, včetně těch nejbezbrannějších.
Za každým případem nespravedlnosti a bezpráví stojí modlářství. Jestliže v kultuře existuje systémové bezpráví, důvodem je, že v charakteru dané společnosti je zakotvené systémové modlářství. Jestli tedy Církev nehovoří a nejedná proti systémovému bezpráví, nehovoří a nejedná proti modlářství – což znamená, že nepřináší evangelium Kristova Království (https://antiteze.cz/2017/12/27/dopisy-z-finkenwalde-03-vidi-jen-kousky-a-casti/).

…ale to není nic překvapivého tam, kde Církev mlčí tváří v tvář vraždění statisíců dětí, natož aby mluvila o satanské a Bohu ohavné podstatě inflace (https://antiteze.cz/2017/08/20/krik-do-tmy-07-je-to-ohavnost/), prohlásila socialismus za zločin a hřích, kterými je (https://antiteze.cz/2017/10/11/krik-do-tmy-08-bez-domu-ivane/), nebo jasně konfrontovala etatismus jako falešné náboženství (https://antiteze.cz/2018/01/23/krik-do-tmy-25-donutime-je-aby-vyuzili-sveho-prava/), tyranii (1. S 8:7-9, 15, 18) a pohanské otroctví (Gen 47:19-24).

…není to nic překvapivého v situaci, kdy je kvůli tomu, že si Velký bratr nepřestává hrát na boha, který může vytvářet hodnotu z ničeho, výhodnější být zadlužený – čehož Stát Všemohoucí sám hojně využívá a vede své věrné nohsledy k tomu samému. Slova poučují, příklady táhnou… (kéž by s nimi táhli i bezpáteřní maňásci, kteří se nestydí si v Kristově jménu říkat o dotace z kapes svých bližních).

…a jedna z věcí, kterou příklady táhnou, a to konkrétně nahoru, jsou „Rostoucí ceny nemovitostí i zvyšující se nájmy, [které] zhoršují dostupnost bydlení. Oproti roku 2010 se v České republice podle Social Watch zvýšilo nájemné v průměru o 21 procent.“
Jak jinak. Jestli peníze každým dnem ztrácí hodnotu kvůli inflaci, nemovitosti jako alespoň nějaký způsob zachování majetku letí nahoru. Jak překvapivé tedy je, že Česká národní banka, která je náústkem, skrze který božský Stát nafukuje měnu, zároveň zpřísňuje pravidla pro hypotéky (https://www.novinky.cz/ekonomika/474690-cnb-zprisnuje-pravidla-pro-hypoteky.html)?
Pro ty pomalejší z nás: Vůbec.
Čím méně lidí bude moci dosáhnout na alespoň nějakou formu vlastního majetku, se kterým se špatně cvičí státními fiaty, tím lépe pro Stát Všemohoucí. Ostatně, „Dlužník je otrokem věřitele“ (Př 22:7) – čím více lidí, kteří žijí z ruky do úst a jsou závislí na Státu, svém bohu a chlebodárci, tím lépe. „Dva největší problémy Česka“ jsou v důsledku jen jeden problém – modlářské uctívání Velkého bratra.

A co na to Social Watch? „Nedostatek bytů přispívá k obchodu s chudobou, který veřejná správa není schopna řešit a politici ho ignorují s neustálým poukazováním na potřebu volného trhu…“

Opravdu by mě zajímalo,
…kolik křesťanů se v tuto chvíli rozhorlí prorockým hněvem proti „hříšnému svinstvu volnému trhu a kapitalismu“.
…kolik křesťanů se v tuto chvíli bude ohánět, že někdo by s tím měl něco udělat (https://antiteze.cz/2018/04/17/krik-do-tmy-31-nekdo-by-s-tim-mel-neco-udelat/).
…kolik křesťanů v tuto chvíli bez problémů a dlouhého přemýšlení předloží biblické řešení, protože je k tomu vystrojili jejich kazatelé a starší, jejichž „hluboké vyučování“ a „namáhání se ve Slově“ chodí poslouchat.
…kolik křesťanů zvládne pracovat s psaným textem alespoň dostatečně dobře na to, aby si uvědomili, že tváří v tvář státem regulovaným hypotékám, měně, minimální mzdě, clům, licencím a daním prakticky ze všeho (včetně daní) nemůže být o volném trhu ani řeč.

Opravdu by mě zajímalo, jestli i teď Cyril a Metoděj zaplakali (https://antiteze.cz/2018/07/10/krik-do-tmy-37-slzy-cyrila-a-metodeje/).

Vždycky je na výběr.
Sloužit falešným božstvům – nebo sloužit Bohu, který poslal svého Syna, aby zemřel na kříži za hříšníky, třetího dne vstal z mrtvých a usadil se po Boží pravici.
Žít v bezzákonné tyranii – nebo podle Božího zákona svobody (Jk 1:25) a vyučovat národy jeho standardům v poslušnosti vůči Kristu, Králi králů a Pánu pánů (Mt 28:18-20; 2. Kor 10:4-5).
Milovat smrt (Př 8:36) – nebo být poslušní vůči Tomu, který je Cesta, Pravda a Život (J 14:6).

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás