„Patriotismus je poslední útočiště grázlů.“
-G. K. Chesterton-

Abychom si to ujasnili a zkrátili a ušetřili čas – ano, jsem bídná, krvežíznivá, bezcitná zrůda. Nemám sebemenší cit pro čest a ve volném čase netrhám mouchám křidýlka jen proto, že se bojím, že by si na mě za rohem mohl počkat nějaký jejich větší evoluční brácha. Jsem rád, že máme jasno a můžeme jít dál.

K věci. Dnes v poledne se po celém Česku rozezněly umíráčky etatismu. Ti libertariánštější mezi námi ale klidně mohou uklidit šampaňské (já vím, já vím, „Neříkej mi, co mám dělat!“) – etatismus neumřel. Snažil jsem se říct, že se rozeznělo to, co se v rámci etatistického náboženství používá místo umíráčků.

Rozezněly se sirény.

Proč? Podle hlášení náležitě uječené paní jako „pieta“ za tři české vojáky, kteří v neděli zemřeli v Afghánistánu (https://tinyurl.com/y8prvub7). Málem se mi z toho jako za starých dobrých časů uvázal rudý pionýrský šátek.
A protože prakticky jediným hříchem, který dnes stále ještě zbývá, je říkat to, co je samozřejmé, dovolte mi nyní trochu hřešit:

1) Říct „Zájmy mé země, ať už je v právu nebo ne,“ je jako říct „Přání mé matky, ať už je střízlivá nebo opilá namol.“ …a proto jen stručně zmíním, že tváří v tvář pasážím jako Deuteronomium 17:16-20 a 20 je vojenská politika ČR naprosto nepřijatelná, a tak je smrt těchto mužů o to tragičtější, protože zemřeli v rámci politického bezpráví.

2) Když nahlédnu do slovníku, „pieta“ je za druhé „zbožná úcta“… a za prvé „zobrazení Panny Marie, která svírá mrtvé tělo Ježíše Krista po Jeho snětí z kříže“. Ať už máme podle našich státních představených mít dané vojáky ve „zbožné úctě“ nebo je rovnou považovat za mrtvé spasitele… ne, díky.

3) Ve válce v Afghánistánu bylo zavražděno už více než 31 000 civilistů. Kde jsou jejich sirény a průvody a povýšení a vyznamenání a celostátní akce (https://tinyurl.com/yaldbks4)? Nebo kde je přinejmenším ochota vidět ohavnost ironie toho, že národy, které ročně vraždí statisíce a miliony vlastních dětí, podnikají vojenské ofenzivy, protože „nebezpečí terorismu“?

4) Dnes ráno na Českolipsku zemřeli tři lidé při tragické autonehodě (https://tinyurl.com/y854kh8d). Co oni? Kde je „Hluboká lítost a soustrast všem příbuzným“ od českých politiků? Kde jsou ministři, které „smrt tří našich [občanů] velmi zasáhla“, a tak chtějí „Všem rodinám a blízkým … vyjádřit svou hlubokou soustrast“ (https://tinyurl.com/y7xldvr8)?

5) Pokud jde o fráze „hluboká lítost“ a „nejhlubší soustrast“ a „upřímná soustrast“, kterými čeští politici zaplavují svět sociálních médií, kdyby existovalo mistrovství světa v prázdných řečech, byl by to boj o medailové pozice.

6) „Nedělal to pro peníze, ale pro čest…“ „Odpočívej v pokoji, hrdino!“ (https://tinyurl.com/y8rlr4pr) a podobná tvrzení jen dokazují, jak moc jako lidé nejsme schopni žít ve světě relativismu, evoluce a přirozeného výběru, který jsme si vybájili. Jestli není Bůh, který zjevil lidstvu své objektivní standardy, „čest“ nebo „hrdinství“ jsou slova bez obsahu – a dělat něco pro tato bezobsažná slova není o nic lepší ani horší než to dělat pro peníze. Ostatně, stejně jsme všichni definováni náhodnými chemickými reakcemi v našich hlavách, a tak dotyční vojáci nemohli jednat jinak, stejně jako atentátník, který je zabil.

7) Připomeňme si, že ve světě evoluce slabé kusy umírají, zatímco silné žijí dál, a tak si pantáta Zapařené Tepláky, který už tři roky nevytáhl paty ze své garsonky, ve které se mu vrší odpadky až po okna, tedy s výjimkou toho, když šel na nejbližší diskotéku šířit svou genetickou informaci, „zaslouží“ mnohem více „úcty“ a „odpočívání v pokoji“.

8) …nemluvě o tom, že pro náhodné pytle vyvinuté protoplasmy je posmrtný odpočinek nesmysl. Atomy se totiž třesou nonstop, krásně a nonstop…

9) Člověk je stvořen k Božímu obrazu (Gen 1:27-28), a proto má jeho život hodnotu (Gen 9:6); smrt není pomocník evolučního pokroku, ale nepřítel (1. Kor 15:26); Bůh poslal svého Syna, aby se stal člověkem, zemřel na kříži, vstal z mrtvých, a tak porazil smrt – a proto křesťané jsou ti jediní, kdo mají pevný základ, proč smrt považovat za špatnou, proč nad ní truchlit, proč usilovat o to, aby byla ze světa vymýcena, společně se vším dalším zlem.

10) Je Boží ironií, že o smrti hovoříme zrovna teď. Teď, v době výročí atomového bombardování Hirošimy a Nagasaki, při kterém bylo zavražděno přinejmenším 130 000 lidí, většina z nich civilistů. Kolik z dojatých oplakávatelů tří vojáků si zároveň hluboko v sobě nese, že „Ti japonští šmejdi si to zasloužili“? A… kolik z desítek a stovek tisíc dětí, které Češi každoročně zavraždí před narozením, si to „zaslouží“?

Jinými slovy… Když dnes v poledne řvaly sirény, volaly tím do světa, že někteří lidé jsou mnohokrát cennější než jiní – a že o jejich hodnotě svou božskou vůlí rozhoduje Velký bratr.

Jste Velkým bratrem pomazán a vyslán, abyste v jeho jménu a na jeho příkaz zabíjel?
Čekají vás povýšení a celostátní projevy zbožné úcty a politici, kteří se budou předhánět v pseudodojemných slovech.

Jste řadový poddaný Velkého bratra?
Buďte rádi, že jste rádi. A jestli se dobře pojistíte, po smrti ani neskončíte v holohrobu (to je něco jako holobyt).

Jste řadový poddaný, který ještě nedostal rodný list?
Jste lovnou zvěří. Konec konců, práva žen a tak.

Jste řadový poddaný jiného Velkého bratra (nebo prostě jiný příslušník skupiny „oni“)?
Dávej si bacha, jinak dostaneš, co ti patří. A počítej s tím, že i jestli ses zbláznil z toho, že tvá žena a dvouletá dcera zůstaly pohřbené v troskách domu, dokud neumřely hlady jako tolik ostatních, a tak ses rozhodl, že se pomstíš, jen tím přidáš na našem hrdinství. Stejně jste jenom banda nepřátel jednoho Lidu, jedné Říše a jednoho Vůdce… teda… svobodného a svobodomyslného lidově-demokratického zřízení.

…ano, to je něco, co by nás mělo děsit. Protože je jen otázkou mocenské svévole, kdo se do skupiny „oni“ dostane příště. Stát Všemohoucí není v obětech, které požaduje, zrovna dvakrát skromný (https://tinyurl.com/y74lolq4). A když je někdo svou vlastní nejvyšší autoritou, jaksi to celé nemá brzdy. A svah je hodně prudký.

Spousta mrtvých na skalách dole je dříve či později jediným možným výsledkem, když se národ snaží žít podle zásady, že Ježíš, ukřižovaný a vzkříšený Král králů, není a nebude a nesmí být jeho Králem. Modlářství vždycky vede k prokletí, vezdejšímu i věčnému. Mimo Krista neexistuje svoboda. Mimo Krista neexistuje život, protože On sám je Život (J 14:6). Tam, kde Kristus není uznávaný jako Král, neexistuje hodnota člověka, neexistuje tam čest, neexistují tam spravedlnost, zodpovědnost, povinnost ani právo. Neexistuje tam důvod hněvat se a truchlit. Neexistuje tam totiž ani smrt – náhodné shluky atomů se prostě přeskupují dál, jako by se nechumelilo, sirény, nesirény.

Ale my všichni víme, že životy tří mužů, které nám dnes sirény připomněly, měly hodnotu – a že hodnotu mají nejenom životy jejich – protože Bůh stvořil každého jednoho člověka ke svému obrazu. Víme, že právo a čest a spravedlnost a povinnost a láska navzdory politickým manévrům našich vládců nejsou jen prázdná slova – protože jsou odrazem toho, co znamená být stvořen k Božímu obrazu a protože byly ztělesněny v Pánu Ježíši Kristu, který přišel, aby zachránil svět (J 3:17). Víme, že smrt je nepřítel – i proto, že tváří v tvář s ní zapomínáme potlačovat pravdu o Božím stvoření a o Jeho sebezjevení a o Boží vládě a o tom, že každý jeden z nás se bude Bohu zodpovídat ze svého života (Ř 1:16-25).

Odvrátit se od svého hříchu a poddat se Kristu Ježíši je to jediné, co nám dá základ pro to, abychom mohli skutečně truchlit.
Abychom mohli vyznat pravdu o hodnotě člověka, o cti a spravedlnosti a lásce, o cizosti a nepřátelství smrti.
Abychom se mohli opřít o to, že i tváří v tvář utrpení „zůstává víra, naděje a láska, tyto tři věci; ale největší z nich je láska“ (1. Kor 13:13).

Proto truchleme.
Truchleme, až přestaneme tvrdit, že lidé jsou náhodné produkty evoluce bez smyslu a hodnoty.
Truchleme, až přestaneme vést výbojné války.
Truchleme, až přestaneme odsuzovat celé národy jako teroristy a nepřátele.
Truchleme, až přestaneme schvalovat masakrování „těch druhých“.
Truchleme, až přestaneme zabíjet své vlastní děti.

A začněme truchlit co nejrychleji.

Čiňte pokání s námi.

Podpořte nás