Láska je to nejdůležitější

Láska je to nejdůležitější

Když jsem studoval na teologickém semináři (každý máme nějaké ty hříchy mládí), vyučující, kterou jsme měli na etiku sociální práce, se nás de facto snažila přesvědčit, že euthanasie, interrupce a další formy vražd mohou někdy být v pořádku – ba dokonce mohou být...
Zneužívání Božího zákona

Zneužívání Božího zákona

„Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z...
Umenšování nebes

Umenšování nebes

„Nejlepším obrazem nebes je, když se svatí v neděli ráno shromáždí, aby společně zpívali a uctívali Boha.“Autor? Kazatelé.Příliš mnoho kazatelů. Příliš mnoho kazatelů, kteří jsou jedním z důvodů, proč jako Církev trpíme SNP (syndromem nezvěstné páteře).Vyjasněme si...
Svět se změnil.

Svět se změnil.

„Svět se změnil. Mnohé, co kdysi bylo, je ztraceno. Cítím to ve vodě. Cítím to v půdě. Cítím to ve vzduchu. A je to smrad, že by z toho skřetům tři generace zpátky slezly nehty,“ řekla Galadriel a vypíchla svých uchem oko opodál stojícímu elfovi.„To jen jen škrábnutí,...