Je faktem, že se drtivá většina z nás stala novinovými feťáky. Natolik jsme si navykli krmit se dalšími a dalšími senzacemi, skandály a krizemi, že prakticky non-stop potřebujeme další dávku. Nestačí řešit zprávy ráno v novinách a večer u modře zářícího obývákového oltáříku. Nestačí je mobilovat a trávit X času z pracovní doby zíráním do monitoru, protože co kdyby se někde něco nějak… Je samozřejmě potřeba dávky zvyšovat a obměňovat. Staré zprávy se rychle ochodí… a proto vracet se k masakru v novozélandském Christchurch může teď, po celých 14 dnech, vypadat skoro jako chtít se bavit o tom, co se psalo v posledním Pionýrském kukátku…

…ale v mnohém je toto téma aktuálnější než kdy dřív. Proč?
Mimo jiné proto, že zatímco masakrování desítek muslimů bílým nacionalistou v Christchurch se v médiích nebylo možné vyhnout, muslimové ve stejné době zmasakrovali více než stovku křesťanů v Nigérii a jeden aby zmínku pohledal (https://tinyurl.com/y4yoyghz).
Mimo jiné proto, že jistá česká veřejnoprávní televize bude mluvit o únosu lodi libyjskými migranty jako o tom, že „uprchlíci radši převzali kontrolu nad tureckou nákladní lodí,“ a řada neziskových organizací se jich bude směle zastávat (https://tinyurl.com/y6xtkzog).
Mimo jiné proto, že „někteří“ naši velební vladaři jsou velmi selektivní ve své netoleranci a cenzuře a mají velmi jasno v tom, že jestli se odvoláváte na jistého arabského falešného proroka a pedofilního obchodníka s otroky z 6. století, jehož jméno se až nápadně rýmuje se slovem „minomet“ (což nemůže být náhoda), může vám toho projít opravdu hodně.
Nuže…

…Brenton Tarrant zatčený kvůli masakru v Christchurch se otevřeně označoval za bílého nacionalistu či etno-nacionalistu, což mimo jiné dával jasně najevo skrze neonacistickou a rasistickou symboliku a slogany, které použil ve svých materiálech a na svých zbraních. Ve svém manifestu řekl, že jeho cílem je vystupňovat nepřátelství mezi bílým obyvatelstvem a, podle něj, „nájezdníky“ či „vetřelci“ a vyvolat tak rasovou válku.

Všichni lidé byli stvořeni k Božímu obrazu, a proto je pro biblické křesťany jakákoliv nenávist spadající do kolonky rasismu naprosto absurdní – a pro každého člověka bez výjimky je hříšná. I proto se společenství, jehož jsem součástí, aktivně zapojuje do boje proti rasismu a týden co týden se modlíme „Hospodine, rač odsoudit každého … kdo nenávidí nositele Tvého obrazu pro barvu jejich kůže nebo místo jejich původu: až bude souzen, ať vyjde najevo, že je ničema, a jeho modlitba budiž pokládána za hřích.“ To jen, abychom tuhle věc měli z cesty.

A teď… Ve společnosti okolo nás a v západním světě obecně se najde spousta lidí, kteří by o sobě řekli, že mají problém s ideou bílého nacionalismu nebo bílé nadřazenosti. Já vím, já vím, tohle píšu v zemi, kde je pořád populární Lan Danda a kde svojí dobu hrála v rádiích Bíla liga a Bílej jezdec jede tmou, bílej meč má nad hlavou… Ale většina lidí by asi řekla, že si nemyslí a že netvrdí, že běloši jsou lepší či nadřazenější než lidé, kteří mají v pokožce jiné množství melaninu. A já tvrdím, že dost možná většina těchto lidí lže a že právě to je jeden z nejpalčivějších problémů, kterým dnes čelíme.

Jestli o sobě otevřeně říkáte, že jste bílí nacionalisté nebo zastánci nadřazenosti bílého člověka, ušetřili jste mi práci. Čiňte pokání. Co se toho zbytku týče…

…začneme s tvorečkem, který se u nás pořád ještě vyskytuje dost vzácně. V luzích a hájích Velké Británie, Spojených států nebo Německa je ale mnohem četnější. Má tendenci sedět před televizními kamerami a na vysokoškolských kampusech, odsuzovat cokoliv západně křesťanského a nadšeně chválit všechno, co souvisí s výše zmiňovaným pedofilem Minometem ibn Abdilláhem ibn Abdilmuttalibem, protože kulturní obohacení.
Přitom… Minomet byl velmi otevřený etno-nacionalista a měl jasno v tom, že jeho kultura a náboženství si musí násilně podmanit celý svět. Měl jasno v tom, že „ti, kdož jsou nevěřící … to jsou ti nejhorší ze všech stvoření!“ (Súra 98:6) – jinými slovy, vy i já jsme horší než psi, prasata nebo červi. A i proto řekl: „Jistě vyženu Židy a křesťany z Arabského poloostrova, dokud na něm nezůstanou jen muslimové“ (Sahih Muslim 1767, https://sunnah.com/muslim/32/75). Stejná sbírka islámské tradice jen o něco dříve de facto cituje Mohamedovu závěť, která má tři hlavní body – a jedním z nich je „vyžeňte modláře z Arabského poloostrova“ (Sahih Muslim 1637, https://sunnah.com/muslim/25/29). Jinými slovy, Mohamed, který se nerozpakoval říkat, že ďábel je černoch a že černoši jsou rozinkové hlavy (ale o tom jindy), byl velmi otevřený ohledně toho, jak chce, aby „jeho“ země vypadala. Z Mohamedovy vysněné země je potřeba vyhnat všechny nemuslimy (tedy, pokud je místo toho nezabijete), kteří jsou ta nejhorší stvoření, horší než prasata, a nechat tam jen muslimy. Jasné?
Jak by nám znělo z úst bílého politicko-náboženského pedofilního vůdce, že „Musíme vyhnat všechny muslimské horšínežprasata z našich zemí, dokud tu nezůstanou jen nemuslimové“? Jak by nám to znělo, kdyby se jednalo o jeho poslední slova, která by chtěl světu nechat? Řekli bychom, že takové chování a uvažování z něj dělá nenávistného, fašistického, nacionalistického, nevímještějakého šílence.
A přece, Mohamed, vzor chování pro všechny muslimy, jako svůj odkaz nechává: „Vyžeňte z tohoto národa a z této země všechny nemuslimy.“ Co to dělá z něj? Kulturního obohacovače, který v naší společnosti rozhodně musí mít své místo. Jasné?
A už vůbec to z něj a z jeho následovníků nedělá židofoby a křesťanofoby a bigotní extremisty.
…ale něco mi říká, že je dobrá šance, že když na tuhle skutečnost poukážete, budete nazváni bigotním extremistou, islamofobem a xenofobem.

Ale nechci mluvit jen o pedofilních otrokářích. Zdaleka to totiž není jen o takových extrémech, jako byl Minomet.

Když tak brouzdám Facebookem, nepřestávají se mi ukazovat skupiny jako „Jsem Rom a jsem na to hrdý,“ nebo „Jen pro Romy,“ nebo „Romové, postavte se za Romy,“ nebo „Romové všech zemí, spojte se“.
Dobře… a teď… „Jsem běloch a jsem na to hrdý.“ To našim uším zní dost jinak. Co takhle „Jen pro bílé“? „Bílí, postavte se za bílé.“ …mám pokračovat?

USA, Velká Británie, Irsko a další země slaví Měsíc černošské historie. V Česku se pořádá Pochod romské hrdosti. Co takhle Měsíc bělošské historie nebo Pochod árijsk… no to už vůbec ne!

Že se vrátíme na začátek, co libyjští únosci, co masakry v Nigérii? Vypadala by situace v médiích jinak, kdyby africké křesťany po stovkách a tisících nevraždili černí následovníci Minometa, ale bílí neonacisté?

Rasismus je rasismus, ať se ho dopouští kdokoliv. Takže proč ta propast? Proč to pokrytectví? Proč ty různé standardy? Protože tu máme dvě skupiny pokrytců.

Do první patří muslimové, kteří opovrhují bílými nacionalisty, neonacisty a xenofoby a jim podobnými podstatnými jmény, ale ani v nejmenším by je nenapadlo kritizovat Mohameda nebo jiného zastánce islámského nacionalismu, rasismu nebo etno-nacionalismu. Tohle pokrytectví je nedílnou součástí islámu – protože je posvěceno Alláhem.
Patří do ní ale vlastně kdokoliv, kdo jednou stranou úst odsuzuje dělení se a sdružování na základě etnika (pokud to dělá jiné etnikum než to jeho), ale druhou stranou úst se horlivě přidává do etnicky vyhraněných skupin a volá po etnicky založené jednotě a sounáležitosti.

Druhou skupinu tvoří lidé, kteří odsuzují bílé nacionalisty za jejich nacionalismus a xenofobii – ale když dojde na to odsoudit stejná přesvědčení, když jsou součástí Mohamedova falešného náboženství, jejich páteře nejsou nikde k nalezení. Ani by je nenapadlo odsuzovat Mohamedův etno-nacionalismus, stejně jako by nelepili po městech samolepky GOOD NIGHT ROMA PRIDE („Dobrou noc, romská pýcho“), tak jako by je nenapadlo, že by se k nebílým únoscům a vrahům a násilníkům mělo přistupovat jako k bílým únoscům a vrahům a násilníkům.
Jejich důvod je zásadně jiný než důvod skupiny první.

Je jím to, že jsou zastánci bílé nadřazenosti. Zastávají nadřazenost bílého člověka bez toho, že by si to uvědomovali.
Nevztahují na Mohameda a jeho následovníky a na Romy a na černochy stejné standardy jako na bílé obyvatele západního světa, protože věří, že Mohamed a muslimové a Arabové a Romové a černoši jsou podřadní vůči bílým obyvatelům západního světa a že prostě nejsou schopni žít podle morálních standardů Západu. Když tedy nějaká z těchto „nižších skupin“ porušuje pravidla, prochází jí to, protože po dětech a postižených a zvířatech přece nemůžete chtít to, co od „normálních lidí“.

„I slitovné činy ničemů jsou kruté“ (Př 12:10).
Tam, kde lidé odvrhují Boží etický a morální standard Jeho zákona a staví místo něj jako určující faktor cokoliv jiného – věk, pohlaví, původ, barvu kůže – nemůže být výsledkem nic jiného než dehumanizace.
Umenšovat zodpovědnost lidí na základě etnické blahosklonnosti není nic jiného než nenávist. .

To, co kdysi pozvedlo Západ, byla poslušnost vůči Bohu, ne bílá kůže.
To, co ho dnes sráží do prachu, je neposlušnost vůči Bohu, ne imigrace z Afriky.
To jediné, co ho může znovu pozvednout, je pokání, ne populismus.

Všichni lidé jsou společně nositeli obrazu toho samého Boha.
Všichni lidé mají společné rodiče v Adamovi a v Evě, všichni lidé mají společného Pána a Vykupitele v Ježíši Kristu.
Všichni jsou si rovni v tom, jaký život je od nich požadován.
Všichni jsou si rovni před Božím dokonalým zákonem práva, spravedlnosti a lásky.
Všichni jsou si rovni v tom, že selhali tváří v tvář tomuto zákonu a že potřebují Boží odpuštění, které je v Kristu, v Jeho životě, smrti, vzkříšení a nanebevstoupení.

Je na nás jako na křesťanech, abychom vyučovali národy tuto základní a zásadní rovnost; abychom svými slovy i skutky ukazovali, že nezáleží na barvě kůže nebo místě původu, ale na Božím obrazu v člověku a na poslušnosti nebo neposlušnosti vůči Bohu skrze Ježíše Krista.

„A tak od nynějška nikoho neznáme podle těla. Ačkoli jsme i znali Krista podle těla, nyní Ho již takto neznáme. Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme: Smiřte se s Bohem.“
(2. Kor 5:16-18)

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, Amen.

Podpořte nás