Znám jednoho takového krásného, perspektivního, inteligentního mladíka, který má moc laskavou manželku a roztomilou dceru, a když si to takhle štrádoval městem pro burčák a viděl všechny ty malé děti s velkými taškami a kytičkami, uvědomil jsem si, že už je tu zase září. Třídy a třídičky se plní dětmi a dětičkami, které čmárají sprosťárny po lavicích a po lavičkách, protože jsou socializované, a všichni, kdo mají to požehnání s nimi jet v MHD, s nadšením a nadějí vyhlížejí slavnou budoucnost národa, která se zdá být v nedohlednu.

A jak tak upíjím onen lahodný vinný mok, mám otázku pro ty z vás, kdo vyznáváte Krista a vesele šupačíte své děti do státních škol. Pro ty z vás, kteří chodíte do sborů, které tuhle otázku řeší tak, že pořádají žehnání školních tašek a modlitbičky za dětičky a podobné, jistě dobře míněné, svéráznosti.

POSLALI BYSTE SVÉ DÍTĚ DO MUSLIMSKÉ ŠKOLY?
A pro pořádek, když mluvím o muslimské škole, myslím muslimskou školu se vším všudy. Muslimskou školu, která vyučuje svůj náhled na vesmír jako Alláhovo dílo, která se snaží šířit právo šaría, která podporuje ideu celosvětového chalífátu, žádné ty pozápadštěné odpadlické bláboly.

Takže, znovu:
POSLALI BYSTE SVÉ DÍTĚ DO MUSLIMSKÉ ŠKOLY?

Jestli vám není jasné, kam svou otázkou mířím, pojďme si udělat stručné shrnutí a srovnání křesťanství, islámu a našeho sekulárně humanistického systému.

Křesťanství říká, že nejvyšší autoritou je Bůh, Stvořitel, Udržovatel a Vlastník všeho.
Islám říká, že nejvyšší autoritou je Alláh, Stvořitel, Udržovatel a Vlastník všeho.
Humanismus říká, že nejvyšší autoritou je člověk či lidstvo jako kolektiv.

Křesťanství říká, že nad stvořeními vládne svrchovaný Stvořitel, který ustanovuje hierarchické struktury a deleguje člověku moc a autoritu.
Islám říká, že nad stvořeními vládne svrchovaný Stvořitel, který ustanovuje hierarchické struktury a deleguje člověku moc a autoritu.
Humanismus říká, že člověk vládne nad božstvy, která si vymýšlí podle své libosti; člověk je tím, kdo ustanovuje hierarchické struktury a deleguje moc a autoritu.

Křesťanství říká, že Bůh proto ze své pozice autority určuje pravidla a zákony; člověku se daří nebo nedaří podle jeho poslušnosti nebo neposlušnosti vůči těmto pravidlům.
Islám říká, že Alláh proto ze své pozice autority určuje pravidla a zákony; člověku se daří nebo nedaří podle jeho poslušnosti nebo neposlušnosti vůči těmto pravidlům.
Humanismus říká, že pravidla a zákony určuje člověk, což znamená, že konkrétní malá elita stanoví pravidla pro všechny ostatní.

Křesťanství říká, že Bůh soudí člověka podle svých přikázání. Lidé se zodpovídají svému Stvořiteli.
Islám říká, že Alláh soudí člověka podle svých přikázání. Lidé se zodpovídají svému Stvořiteli.
Humanismus říká, že jediným soudcem ve vesmíru je člověk; člověk je zodpovědný pouze člověku, což znamená, že drtivá většina lidí se zodpovídá konkrétní malé elitě, ať už vědecké, politické, finanční nebo byrokratické.

Křesťanství říká, že závaznými a svatými Písmy jsou Starý zákon a Nový zákon.
Islám říká, že závaznými a svatými Písmy jsou přinejmenším Zákon, další části Starého zákona a Žalmů, části Nového zákona a Korán.
Humanismus říká, že nic jako závazná a svatá Písma neexistuje, a proto jich jeho sekty mají celou řadu: O původu druhů, 120 dnů Sodomy, Kapitál, Tak pravil Zarathustra…

Něco naznačují i vzory, které jednotlivé směry označují a označovaly za hodné následování:
Křesťanství: Abraham, Mojžíš, David, Ježíš, Augustin z Hippa, Tomáš Akvinský, Jan Amos Komenský, Johann Sebastian Bach, Gregor Johann Mendel…
Islám: Abraham, Mojžíš, David, Ježíš, Mohamed, Usáma bin Ládin…
Humanismus: Tady opravdu nestíhám sledovat, kdo je zrovna v kurzu, a kdo ne, ale věřím, že pár klasiků neurazí: Cristiano Ronaldo, Simone de Beauvoir, Mao Ce-tung, Wayne Gretzky, Michail Bakunin, Albert Camus, Ernesto Che Guevara, náhodná paní ze seriálu na Nově…

Mohli bychom mluvit o úctě k rodičům, kterou učí křesťanství a islám, a o tom, že konzistentní sekulární humanismus nemůže vidět rodiče jako nic jiného než více či méně vzhledné pytle protoplazmy.
Nebo bychom mohli zmínit i třeba jen tak základní skutečnost, že křesťanství a islám věří, že muž je muž a že žena je žena, zatímco dnešní humanismus už hovoří o desítkách mezistupňů a přechodů a změn, ale tuším, že moje pointa je jasná už i těm, kterým neběhají procesory zrovna dvakrát rychle.
Muslimské školy by pro křesťanské děti byly mnohem méně škodlivé než ústavy, kam posílá své děti drtivá většina křesťanů.

„Ale no tak, vždyť muslimské školy vyučují falešné, satanské náboženství!“
Přesně tak. A nic to nemění na tom, že muslimské školy by pro křesťanské děti byly mnohem méně škodlivé než ústavy, kam posílá své děti drtivá většina křesťanů.

Co to svědčí o ústavech, kam v pondělí zamířily tisíce a tisíce malých křesťaňátek?
Co to svědčí o jejich rodičích?
Co to svědčí o jejich sborech a kazatelích?
Co to svědčí o jejich křesťanství?

Jestli posíláte své děti do státních humanistických škol, ale do muslimské školy byste je nikdy neposlali, to, co vám vadí, není nekřesťanské a protikřesťanské vyučování.
To, co vám vadí, není vaše nevěrnost vůči biblické povinnosti vychovat děti po všech stránkách v Pánově kázni a napomenutí.
To, co vám vadí, není dokonce ani hlásání falešného náboženství.
To, co vám vadí, jsou prostě muslimové.

A tak se vás před Boží tváří ptám:
Co s tím budete dělat?

Podpořte nás