Dnes se s vámi chci podělit o něco velmi, velmi osobního. A protože patřím mezi ty lidi, jejichž myšlenkové pochody mají někdy i více než jednu větu, poprosím vás o laskavost trpělivého a pozorného čtení.

Četl jsem Bibli a narazil jsem na 1. Korintským 6:9-10. „Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.“
A připomnělo mi to i další pasáž: „Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království“ (Ga 5:19-21).
Ale… především mi to připomnělo, že žijeme ve světě, který se musí změnit.

V západním světě, a už i v Česku, pravda, se věci zlepšují. Boj za práva a spravedlnost a rovnost všech, bez ohledu na pohlaví, rasu nebo sexuální orientaci směle kráčí vpřed. Pokaždé, když vidím, jak ve větru odvážně vlaje duhová vlajka, mám naději. Je skvělé, že se řeší adopce dětí homosexuály a že se zdá, že uspějeme, dokonce je s námi na jedné lodi i spousta křesťanů, ale tím náš boj zdaleka nekončí.

A co je nejhorší, v mnoha oblastech pořádně ještě ani nezačal.
Pravda, homosexuálům byl na základě jejich chování přidělen prakticky etnický statut. Lidé si začínají uvědomovat, že GAY IS THE NEW BLACK. A to je víc než potřeba. A to samé můžeme prohlásit o našich LGBTQI+ sestrách v zahraničí – a to je všechno rozhodně skvělé.
Můžeme dnes hovořit o homosexuální komunitě a o jejích právech a o transkomunitě a jejích právech a a tak dál a to je samozřejmě rozhodně v pořádku.
Ale co celá řada dalších podobných komunit, které tyto výsady nemají? Komunit, které pořád úpí pod okovanýma botama cisgenderového heterosexualistického patriarchálního útlaku?

Ptám se a naléhám na vás proto, že do jedné takové komunity patřím. A už odmítám mlčet. Odmítám dál trpět v tichu. Potřebujeme si uvědomit, že dokud někdo z nás žije v nesvobodě, nikdo z nás nebude skutečně svobodný. A tak chci dnes promluvit za svůj lid, za svou komunitu.

Jsem Alkočech. Jsem hrdý Alkočech a odmítám to dál skrývat. Odmítám se za to stydět.
A než něco namítnete, chci vás co nejpřátelštěji upozornit, že teď není čas na vaše bigotní námitky, není čas na vaše pokrytecké moralizování. Je čas zmlknout a poslouchat. Už jsme vás poslouchali dost dlouho! Je čas, abyste teď zase poslouchali vy.

Jsme jediní lidé, kteří se nemohou přihlásit ke své identitě, dokud jim není alespoň osmnáct let. Kdybychom to udělali, stát by začal perzekuovat nejen nás, ale i naši rodinu! A vy chcete mluvit o svobodě?!
Můžeme ztratit majetek, domácnost, práci a rodinu jen kvůli tomu, že jsme, kým jsme.
Města mají celé zóny, kam nesmíme. Kam mám asi tak vzít své dítě? Kde můžeme být spolu, kde můžeme být, kým jsme, kde spolu můžeme v lásce sdílet naši identitu? Nikde! Vaše nenávist nás vyhání z ulic a z dětských hřišť! A nikoho nezajímá, jak moc tím moje dítě trpí!
Když jen tak někam jedeme autem, nemůžeme si být jistí, že nás okamžitě nezastaví policie. Můžeme přijít o papíry, můžeme být zatčeni, můžeme skončit ve vězení. Ale je to ještě horší. Tohle není věc pár „špatných jablek“ mezi řadami policie! Tahle diskriminace je zakotvená do českých zákonů! Loví nás jako zvířata! A víte, kam nás berou? Na „záchytné stanice“! Až zase někdy uslyšíte o tom, jak špatný byl apartheid a jak ohavná byla segregace, vzpomeňte si, že se vám něco mnohem horšího děje každý den před očima!

A nepokoušejte se to hodit na nás. Nechte si své „škodí to zdraví“ a „jste nebezpeční druhým“. Místo toho, abyste se nás zastali, kritizujete nás. Viníte oběti. Je to jak říct „Určitě si za to znásilnění může sama.“ Nejste o nic lepší než ku-klux-klan. A měli byste se stydět.

Jsou jen dvě možnosti – svoboda pro všechny nebo svoboda pro nikoho. Zaostalí fanatici by nás chtěli vrátit do středověku a bránit nám v tom, co nás dělá těmi, kým jsme. A my už to nedovolíme. Proč bychom nemohli být sami sebou?

Ale jednoho dne dosáhneme svého. Budeme mít svobodu. Budeme moci řídit. A adoptovat děti. A zacházet s výbušninami. Ve školách budou probíhat Alkoholické osvětové programy a děti si budou moci určit, jestli chtějí pít, kolik chtějí pít a co budou pít. Náš den přijde. A budeme nesmlouvavě potírat bigotní měšťáctví, které by chtělo dětem bránit být těmi, kým skutečně jsou!

Nezastavíte nás. My Alkočeši už to nebudeme dál trpět. Žijeme v jednadvacátém století a tahle xenofobie a nenávist je zkrátka nepřijatelná. Svobodu a rovnost všem. Konec behaviorální diskriminaci!

Znovu se ptám: Proč bychom nemohli být sami sebou? Homosexuálům už říkáte, že „takhle je Bůh stvořil“ a že „láska je láska“ a že „se tak prostě narodili“ a že „Ježíš o homosexualitě nemluvil“. Když už to konečně řeknete nám? Kdy nám řeknete, že jsme tak stvořeni, že pivo je pivo, že jsme se tak narodili a že Ježíš dokonce pil víno?

Kdy nás konečně přestanete diskriminovat?

Podpořte nás