České lesy demoluje kůrovec. Už několik let nás sužují sucha (a kobylky s nimi spojených vládních regulací). Mizení létajícího hmyzu je prakticky hmatatelné.
A jestli to není dost, stačí upozornit na „rozpad klimatu, ztrátu biodiverzity, riziko ekologického kolapsu a masové vymírání druhů“, přidat špetku další náležitě nasteroidované rétoriky a všem přece musí být jasné, že je potřeba vyjít do ulic. A tak přichází Rebelie proti vyhynutí (https://cs.wikipedia.org/wiki/Extinction_Rebellion).
Přichází úderné logo s přesýpacími hodinami, relevantní zkratka XR, nereálné cíle, blábolení o demokracii, demonstrace, blokování ulic, zkrátka nic nového (https://www.idnes.cz/praha/zpravy/extinction-rebellion-aktiviste-protest-globalni-oteplovani-praha.A191010_190250_praha-zpravy_chtl). Standardní establishmentový aktivismus.

Jeden by řekl, že už se to ochodí. Nejdřív tu bylo „globální ochlazování“. Pak „globální oteplování“. Pak vágní „změna klimatu“. Ale vždycky bylo jasno v tom, že je to proto, že to člověk dělá špatně. Že jsou potřeba demonstrace. A radikální státní opatření. A tamhleta a tuhleta regulace, protože jinak, slova klasika, „Všiichniii chcípnemeee, uááááááá.“
…ale, samozřejmě, vymýšlení falešných náboženství, která vysvětlují, že problém jsou ti druzí, a která jsou zároveň společensky přijatelná, je dobrý byznys, takže nepočítám, že bychom jich do budoucna měli nedostatek.

Určitě by bylo zajímavé podívat, kdo v náboženství ikseru vybírá desátky. Neboli, odkud a kam v celé sektě plynou peníze.
Nebylo by špatné uvědomit si, že, jak řekl otec a guru novodobého levicového aktivismu Saul Alinsky, „The issue is never the issue.“ Neboli, adresovaný problém nikdy není tím, o co skutečně jde. A nepřekvapí, že výsledkem vyhynuté rebelie bude víc moci v rukou socialistického státu, a to vše pod záminkou demokracie a zvířátek. Kdo by mohl být proti demokracii a zvířátkům?
Mohli bychom se ptát, co má blokování ulic společného s demokracií, nebo, chcete-li, s vůlí lidu. Ostatně, kdyby „lid“ chtěl to, co hynoucí rebelové, demonstrace by nebyly potřeba. Všichni by už dávno žili tak, jak chtějí, neboli eko(ne)logicky, a všechno by bylo fajn. A jestli to „lid“ nechce, pak si přiznejme, že tu nejde o demokracii a chtění lidí, ale o ekototalitu.
…ale o tom třeba jindy.

Je totiž možné, že tomu všemu prostě jenom nerozumím. A proto bych rád, aby mi to nějaký ortodoxní rebelující výhyn vysvětlil.
A říkám „ortodoxní“. Já sám jsem křesťan a nemůžu vystát, když se křesťanstvím ohání někdo, kdo nevěří v bezchybnost Bible jakožto Božího Slova, někdo, kdo se nesnaží žít v poslušnosti vůči ní ve všech oblastech života.
Pravda, ve svém každodenním životě se nevěnuju ani rebelii ani vyhynování, takže rozhodně nejsem žádnou autoritou přes to, co znamená náležité ikserování, ale čekal bych, že ortodoxní ikser, který se nemusí stydět podívat se do zrcadla, splňuje alespoň následující tři požadavky.

1) Je freegan. Všichni víme, že se okolo nás vyhodí třetina až polovina jídla, takže jestli chceme mluvit o udržitelnosti a ekologii, je absurdní jídlo kupovat.
Možná bych byl ochotný přimhouřit oko v případě veganů, kteří se věnují guerillovému zahradničení. Ostatně, jeden průměrný vegan oproti průměrnému všežravci ušetří ročně asi 1 500 000 litrů vody, asi 6 500 kg obilí, asi 1 000 metrů čtverečních lesa, asi 3 300 kg oxidu uhličitého a asi 360 zvířecích životů.
Nebo, jinými slovy, živočišná výroba produkuje nadpoloviční většinu skleníkových plynů. A, na rozdíl od dopravy, neprodukuje v první řadě oxid uhličitý, ale metan, který je asi 25-100krát ničivější než oxid uhličitý. A ti, kdo věří na globální oteplování, říkají, že má 86krát větší potenciál ohřívat planetu než oxid uhličitý. Dobytek je zodpovědný za 65 % oxidu dusného, který má skoro 300krát větší potenciál než oxid uhličitý.
Nebo, ještě jinými slovy, na kilo hovězího je potřeba řádově 18 000 litrů vody.
Existuje nespočet studií, které dokazují, že živočišná výroba je hlavním zdrojem znečištění vody, ničení přirozených domovin zvířat a vymírání živočišných druhů (https://www.cowspiracy.com/facts).
Takže, když si to shrneme, ekoaktivista, který není vegan, je zmanipulovaný idiot. A nebo pokrytec. A nebo obojí. Ale zpět…

2) Ortodoxní ikser určitě nepoužívá auta, autobusy, vlaky a už vůbec ne letadla. V zimě netopí a v létě nepoužívá klimatizaci. Omezuje svou spotřebu elektřiny na minimum (žádné vysedávání u počítače, žádné velké sound systémy, žádné energeticky náročné telefony). Fosilní paliva jsou zlo. Větrné a solární elektrárny se ukázaly jako ještě méně ekologické než fosilní. Takže, kolo (nalezené někde v příkopu) je základ. Do práce dopraví, v zimě zahřeje, v létě zchladí.

3) A, jak jinak, ortodoxní ikser netiskne ikserské materiály, nevyrábí ikserské vlajky a transparenty a samolepky a trička – protože co je víc pokrytecké, než bojovat proti přílišnému zatěžování životního prostředí další zátěží životního prostředí? Jen pomyslete na ty stromy, které umírají kvůli letákům, jen pomyslete na tu chemii v tiskových barvách a plastových transparentech a… Určitě nikdo nechce tvrdit „Čiňme zlo, aby přišlo dobro“, že?

Samozřejmě, určitě je i spousta dalších věcí, které patří k pravému, alespoň trochu konzervativnímu ikserismu. Pojďme teď ale přejít k otázkám, na které bych se chtěl dotyčného ortodoxního rebela zeptat.

1) Je člověk stvořený k Božímu obrazu? Zastává jedinečné místo vládce nad stvořením?
Jestli ne, pak to znamená, že je produktem evoluce. A v takovém případě, co záleží na vymírání druhů? Slabé kusy chcípají. Nezájem. Postavte se tváří v tvář realitě. Tenhle vesmír je náhoda. Vy jste náhoda. Já jsem náhoda. Nic nemá smysl. Vymírající druhy zvířat byly náhoda a teď jsou prostě náhoda, která končí, abychom se my, silnější kusy, posunuly vpřed.

2) Znovu se tedy ptám: Je člověk stvořený k Božímu obrazu? Zastává jedinečné místo vládce nad stvořením?
Protože jestli ne, neexistuje žádný objektivní morální standard, vůči kterému jsme zodpovědní. Neexistuje nic jako morální povinnost. Vy radši neskleníkové plyny, já radši ty skleníkové. A proto, jen co to dopíšu, půjdu za barák pálit pneumatiky. A taky koťátka. A proč? Protože na tom není nic špatně.

3) Je tedy člověk stvořený k Božímu obrazu? Zastává jedinečné místo vládce nad stvořením?
Jestli ne, proč by mělo být na něm, aby svět nějak řešil? Z nějakého důvodu nikoho ani nenapadne tvrdit, že je morální povinností jiných zvířat, aby byla ekologicky uvědomělá. Z nějakého důvodu nikdo netvrdí, že je povinností jatečných krav méně bzdít. Přitom právě ony jsou ten zdaleka největší problém. Proč ho máme řešit my?

…nějaký horlivý rebel třeba namítne, že „tady jde o lidi“ a „jde tu o naše děti“ a „jde tu o naši budoucnost“. Dobrá. Udělejme si malý experiment:
Já osobně doufám, že já a moje žena budeme mít alespoň šest dětí. A že naše děti začnou mít děti dřív než my, a že tak každé z nich bude mít třeba osm, deset dětí. A že jejich děti jich budou mít taky alespoň tolik. Jinými slovy, doufám, že budu žít dlouho a že než umřu, uvidím, jak tam, kde jsme na začátku byli má žena a já, se teď batolí a nahání třeba 150 dětí a pod oknem stojí řada minibusů, aby je bylo, kam naskládat.
A tváří v tvář téhle scéně a tomu, co ve vás vyvolala, se ptám: Opravdu mi chcete tvrdit, že vám jde o lidi a o budoucnost?

A nebo, zkusme ještě jeden experiment. Říkáte, že jste proti vymírání, že jste „pro život“ a že tu jde o lidi a děti a tak. Kolik času trávíte tím, že se bouříte proti vyvražďování nenarozených dětí, proti tomu, že Češi vymírají sami sebe? Jak moc jste skutečně pro život?
…jo, aha. Jasně.

…ale je tu ještě jedna možnost.
A tou je, že člověk je stvořený k Božímu obrazu. A že poté, co Bůh stvořil muže a ženu ke svému obrazu, jim přikázal: „Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. … Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm“ (Gen 1:28-29).

To by samozřejmě znamenalo, že člověk má povinnost spravovat zemi náležitým způsobem, Bohu k slávě a celému světu k dobru.
Znamenalo by to, že existuje objektivní standard, podle kterého je tohle správcovství možné měřit – a znamenalo by to, že jsme selhali, a právě proto se kolem nás děje to, co se děje.
Znamenalo by to, že proto jsme pod Boží kletbou. Ostatně, Bůh říká: „I stane se, jestliže neuposlechneš Hospodina, svého Boha, abys zachovával a plnil všechny Jeho příkazy a ustanovení, která ti dnes přikazuji, že na tebe přijdou všechny tyto kletby a dostihnou tě. Prokletý budeš ve městě, prokletý budeš na poli. … Nebe, které je nad tvou hlavou, bude jako z mědi a země, která je pod tebou, jako ze železa. Hospodin promění déšť pro tvou zemi v prach a z nebe bude na tebe padat hlína, dokud nebudeš vyhlazen. … Přineseš na pole mnoho semene, ale sklidíš málo, protože to sežerou kobylky. Vysadíš vinice a budeš je obdělávat, ale víno pít nebudeš a hrozny nesklidíš, protože to sežerou červi. Budeš mít olivové háje na celém svém území, ale olejem se nepomažeš, protože olivy opadají“ (Dt 28:15-16, 23-24, 38-40).
Bůh je svrchovaný – vládne nad národy, vládne nad počasím, vládne nad úrodou, vládne nad živočišnými druhy. A to vše, a mnohem víc, používá, aby žehnal poslušným a proklínal vzpurné.

A to by znamenalo, že můžete rebelovat, jak chcete, a blokovat ulice, jak chcete, a mít kůl logo, jak chcete – ale dokud se neodvrátíte od svého hříchu, dokud se nepodřídíte Bohu, Jeho standardům a Jeho Synu Ježíši Kristu, nepomůžete vůbec ničemu. Vyhynete.

…takže, jo, tváří v tvář suchům a vymírání druhů a mediálním hysteriím jsou tu vlastně dvě možnosti. Zmanipulovaný idiotismus, pokrytectví a absurdita – nebo pokání a poslušnost vůči Ježíši Kristu jako Pánu a Králi nade vším, včetně ekologie.
Smysl má jen jedna z nich. Ta druhá má ve znaku přesýpací hodiny.

Podpořte nás