Proto se zjevil Syn Boží…

Proto se zjevil Syn Boží…

Všimli jste si někdy, že Bůh ženu v Písni písní chválí, že má břicho jako „navršenou pšenici“ (Pís 7:3), neboli že má všechno, jen ne štíhlou linii?…to jen tak na úvod. Ale, mí drazí spoluhobitové, jelikož není času nazbyt, páč ta omelete se sama neusmaží, k...
Vánoce jsou mnohem víc.

Vánoce jsou mnohem víc.

Včera jistý nejmenovaný sbor roznášel evangelizační letáky s vánoční tématikou. A jak tak nejmenovaní členové tohoto nejmenovaného společenství plnili schránku za schránkou, jedna paní se na mně mile usmála a popřála mi veselé Vánoce.Ano, veselé Vánoce. Veselé Vánoce...
Vánoce…?

Vánoce…?

Venku za oknem sněží a celý svět, nebo alespoň jeho velká část, se připravuje na Vánoce.Připravuje se na oslavu jedné z nejjedinečnějších a nejúžasnějších událostí v dějinách lidstva a celého stvořeného řádu.Na oslavu toho, že Bůh Syn, druhá Osoba Trojjediného Boha,...
Vždyť Jeho milosrdenství je věčné…

Vždyť Jeho milosrdenství je věčné…

Asi všichni známe a alespoň někdy jsme zpívali slova Žalmu 136: „Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý – vždyť Jeho milosrdenství je věčné! Chválu vzdejte Bohu bohů – vždyť Jeho milosrdenství je věčné! Chválu vzdejte Pánu pánů – vždyť Jeho milosrdenství je...