Koronádab a Koronabíhú

Koronádab a Koronabíhú

„Áronovi synové Nádab a Abíhú vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj kadidlo a přinesli před Hospodina cizí oheň, jak jim nepřikázal. I vyšlehl oheň od Hospodina a strávil je; zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: To je to, co...
3 koronavěci a 6 koronaprincipů

3 koronavěci a 6 koronaprincipů

Jsou tři věci, které tyrani používají k tomu, aby ovládali národy a dosahovali svých cílů: vina, strach a nevědomost. Biblické, plnohodnotné křesťanství řeší všechny z těchto věcí. Proto je křesťanství nejúčinnějším a nejmocnějším protijedem proti tyranii a její...
Nekonečná řada koronaskřetů

Nekonečná řada koronaskřetů

„Lidé páchají modlářství nejen tehdy, když si vztyčují falešné bohy, ale také tehdy, když si vztyčují falešné ďábly – například tím, že v lidech vzbuzují strach z války či z alkoholu nebo ekonomických zákonitostí, když to, čeho by se měli bát, je duchovní zvrácenost a...