Koronádab a Koronabíhú

Koronádab a Koronabíhú

„Áronovi synové Nádab a Abíhú vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj kadidlo a přinesli před Hospodina cizí oheň, jak jim nepřikázal. I vyšlehl oheň od Hospodina a strávil je; zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: To je to, co...
3 koronavěci a 6 koronaprincipů

3 koronavěci a 6 koronaprincipů

Jsou tři věci, které tyrani používají k tomu, aby ovládali národy a dosahovali svých cílů: vina, strach a nevědomost. Biblické, plnohodnotné křesťanství řeší všechny z těchto věcí. Proto je křesťanství nejúčinnějším a nejmocnějším protijedem proti tyranii a její...
Nekonečná řada koronaskřetů

Nekonečná řada koronaskřetů

„Lidé páchají modlářství nejen tehdy, když si vztyčují falešné bohy, ale také tehdy, když si vztyčují falešné ďábly – například tím, že v lidech vzbuzují strach z války či z alkoholu nebo ekonomických zákonitostí, když to, čeho by se měli bát, je duchovní zvrácenost a...
MDŽ…?

MDŽ…?

Opět se blíží Mezinárodní den žen.Onen slavný den, kdy si připomeneme socialisty zorganizovanou stávku šiček v New Yorku v roce 1908.Onen svátek zavedený Americkou socialistickou stranou, rozšířený Druhou [socialistickou] internacionálou, v roce 1917 ustanovený jako...