„Lidé páchají modlářství nejen tehdy, když si vztyčují falešné bohy, ale také tehdy, když si vztyčují falešné ďábly – například tím, že v lidech vzbuzují strach z války či z alkoholu nebo ekonomických zákonitostí, když to, čeho by se měli bát, je duchovní zvrácenost a zbabělost.“
-G. K. Chesterton-

Tak si to shrňme.

Šéf Světové zdravotnické organizace před měsícem prohlásil, že koronavirus Covid-19 je nejhorším nepřítelem lidstva: „může – abych byl upřímný – způsobit větší politický, ekonomický a společenský rozvrat než jakýkoliv teroristický útok. Je to ten nejhorší nepřítel, jakého si vůbec dovedete představit“ (https://tinyurl.com/rjxdfkg).

Tak schválně… První výskyt Covid-19 je hlášený 1. prosince 2019. Shrňme si trochu, jak se věci mají teď.
– Řádově 81 % infekcí má mírné příznaky na úrovni chřipky (což v překladu znamená, že toto procento je mnohem větší, protože mnozí se budou domnívat, že „prostě mají chřipku“ a ani se u nich Covid-19 nezjistí).
– Řádově 14 % má vážnější příznaky a vyžaduje hospitalizaci.
– U nakažených do 50 let věku je průměrná úmrtnost někde okolo 0,25 %.
– Celková úmrtnost napříč populací v případě nepřítomnosti jiných zdravotních problémů (diabetes, rakovina, kardiovaskulární onemocnění) je 0,9 %.

Covid-19 má zatím řádově 130 000 infekcí po celém světě, řádově 5500 mrtvých. (Připomeňme si, že reálný počet infekcí je vyšší.) Ale i tak:
– Covid-19 je asi devětkrát méně nakažlivý než spalničky. Kdy jste se naposledy strachovali kvůli spalničkám?
– Dnes zemřelo méně než 500 lidí na Covid-19.
– Denně umírá více než 1000 lidí na sezónní chřipku, více než 3000 na tuberkulózu, řádově 2400 na žloutenku, 2200 na zápal plic, 2100 na HIV.
– Denně umírá 3300 lidí při autonehodách, asi 880 lidí se denně utopí. (To samozřejmě neznamená, že máte míň panikařit z koronaviru – máte mnohem víc panikařit z toho, že ve vašem okolí je určitě spousta bezénů, o kterých ani nevíte.) Od začátku koronaviru to tedy znamená řádově 343 000 mrtvých na silnicích a 92 000 utopených.
– Na kardiovaskulární choroby, mimo jiné způsobené nadměrným stresem, denně zemře 50 000 lidí; od začátku koronaviru tedy asi pět a čtvrt milionu, neboli řádově polovina Česka.

Ještě trochu pro srovnání:
– Každoroční chřipka celosvětově: 340 000 000 – 1 000 000 000 nakažených; 290 000 – 650 000 mrtvých. Od začátku Covid-19 to znamená třeba milion hospitalizací a třeba 200 000 mrtvých.
– Každoroční chřipka v Česku: řádově 1 000 000 nakažených; řádově 1500 – 2000 mrtvých.
– Mezinárodní terorismus od začátku Covid-19: řádově 630 mrtvých, více než 250 zraněných, z toho řádově 25 obětí z rukou někoho jiného, než jsou muslimští teroristé.
– Interrupce celosvětově od začátku Covid-19: 16 650 000 mrtvých.

…hádejte, kvůli čemu z toho naši velební velikáši vyhlašují stav nouze a zavírají hranice a restaurace a obchody? Všichni totiž víme, že lidé jsou zdaleka nejohroženější, když jdou mezi 20:00 a 6:00 do Teska a koupí si balení čipsů.
…což není ironie. Člověk, který si o půlnoci kupuje čipsy, má zjevně problémy se spaním/zásadně nepravidelný režim, a do toho mu zjevně moc nezáleží na zdravé výživě. To znamená, že velmi pravděpodobně nepřiměřeně namáhá své srdce – což je v dnešním světě zdaleka největší zabiják (s výjimkou „práv žen“).

…ale to odbočujeme. To důležité je, že tváří v tvář statistikám je do očí bijící, že:

„Ničema utíká, ačkoliv ho nikdo nehoní“ (Př 28:1).
O těch, kdo porušují Jeho přikázání, Bůh říká: „…přivedu … malomyslnost do jejich srdcí, takže je zažene zvuk odvátého listí; budou utíkat jako se utíká před mečem, padnou, i když je nikdo nebude honit. Budou klopýtat jeden přes druhého, jako se klopýtá před mečem, i když je nikdo nebude honit“ (Lev 26:36-37).
A jestli přemýšlíte, jak to vypadá, rozhlédněte se kolem sebe.

Kromě toho, je kolem nás i víc než dost hyen, které z tohoto strachu umí těžit.
Covid-19 je jedinečnou ilustrací slov H. L. Menckena: „Cílem praktické politiky je držet obyvatelstvo ve strachu (aby volalo po někom, kdo by ho odvedl do bezpečí) pomocí hrozeb nekonečné řady skřetů, z nichž všichni jsou jen imaginární.“
Koronavirová hysterie si velmi pravděpodobně z dlouhodobého hlediska vybere mnohem větší daň na srdcích lidí, než kolik obětí bude reálně mít virus jako takový.
To jediné, co je na koronaviru děsivé, je fakt, že jako národy západního světa už dávno zasluhujeme obrovské vylití Božího hněvu nad naší bezbožností a bezzákonností, nad převracením Bohem ustanoveného řádu, nad masakrováním milionů a milionů nenarozených.
Jak se zdá, koronavirus tímto vylitím není – a to by nás mělo děsit o to více. Protože to znamená, že si svou nekajícností a bezbožných strachem a hledáním spásy z ruky lidí zatím dál shromažďujeme hněv.

…o důvod víc se zítra sejít před Boží tváří a naléhat na našeho Trojjediného Boha:

…dej milostivě všem národům
jednotu, mír a svornost pod Kristovou vládou;
a v těch, které se vzpírají,
Povstaň, Hospodine! Ať jsou národy souzeny před Tebou!
Vlož na ně bázeň, Hospodine, ať národy poznají, že jsou jen lidé.

Ve jménu ☩ Otce i Syna i Ducha Svatého,
Amen.

Podpořte nás