Král David, jeho syn a vítězství nad smilstvem

Král David, jeho syn a vítězství nad smilstvem

„I stalo se na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, že David poslal Jóaba a s ním své otroky i celý Izrael, aby ničili syny Amónovy a oblehli Rabu. Ale David zůstal v Jeruzalémě. Navečer se stalo, že David vstal z postele a procházel se na střeše...
Tři dny v hrobě…?

Tři dny v hrobě…?

Zítra nás čeká Velikonoční neděle, neboli oslava Pánova vítězného vzkříšení. Odpusťme si teď poznámku na téma absurdnosti faktu, že to bude poprvé za řádově třiatřicet staletí dějin Božího lidu, co námezdníci napříč tradicemi a denominacemi ruší a zakazují společné...