Šalomoun, Nočník a Desatero

Šalomoun, Nočník a Desatero

Když se snažíte mluvit na své batole nejen česky, ale i anglicky, má to celou řadu výhod. Jednou z nich je, že vám to velmi rozšíří obzory ohledně biblické historie a evropské křesťanské kultury. Dozvíte se totiž, mimo jiné, po kterém biblickém králi naši angličtí...
Král David, jeho syn a vítězství nad smilstvem

Král David, jeho syn a vítězství nad smilstvem

„I stalo se na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, že David poslal Jóaba a s ním své otroky i celý Izrael, aby ničili syny Amónovy a oblehli Rabu. Ale David zůstal v Jeruzalémě. Navečer se stalo, že David vstal z postele a procházel se na střeše...
Tři dny v hrobě…?

Tři dny v hrobě…?

Zítra nás čeká Velikonoční neděle, neboli oslava Pánova vítězného vzkříšení. Odpusťme si teď poznámku na téma absurdnosti faktu, že to bude poprvé za řádově třiatřicet staletí dějin Božího lidu, co námezdníci napříč tradicemi a denominacemi ruší a zakazují společné...
120 dopisů, 1 odpověď

120 dopisů, 1 odpověď

(Je to několik měsíců, kdy jsme sedli a poslali více než 120 pražským sborům email, který najdete níže.Připomněli jsme v něm, v jak zoufalé situaci jsme a kolik milionů nenarozených dětí okolo nás už bylo zavražděno.Předložili jsme biblickou obhajobu toho, že jako...