Naděje (nejen) pro svědky Jehovovy

Naděje (nejen) pro svědky Jehovovy

Písmo jasně svědčí o tom, že „jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás – je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil“ (Ef 2:8-9). Přijetí před Bohem není něco, co bychom si mohli nebo dokonce měli zasloužit, „neboť jestliže...
Stojím s Izraelem…?

Stojím s Izraelem…?

„Stojím s Izraelem.“ Jedno z hesel, které je v křesťanských kruzích pořád velmi oblíbené. Ostatně, „Izrael je vyvolený Boží lid“, „Jsou to naši starší sourozenci ve víře“ a tak dál a tak dál. Proto určitě nebude na škodu podívat se, co vlastně o Izraeli říkají Písma.A...
Jsou dnes v Církvi proroci?

Jsou dnes v Církvi proroci?

Není to tak dávno, kdy mi někdo vyprávěl, jak někdo, koho zná, má zjevení od Boha a je prorok. Já sám jsem v tomhle ohledu roky měl nejasno. Proto určitě neuškodí si stručně říct něco k otázce biblického proroctví. Ostatně, duchovně dospělí lidé se poznají podle toho,...
Vše pro Boží slávu…

Vše pro Boží slávu…

Není možné pochopit, proč se ve světě kolem nás děje to, co se děje…Není možné si v tomto světě najít své místo…Není možné nasměřovat naše životy správně…Není možné vědět, k čemu upínat své naděje, své city a priority……jestliže nechápeme všezahrnující a...
Jste bibličtí? Světíte neděli?

Jste bibličtí? Světíte neděli?

…pojďme si představit, samozřejmě čistě teoreticky, že bychom se stali svědky nějaké debaty na téma dne odpočinku. Kolik z nás by si bylo jisto v kramflecích, co vlastně říct a jak svá přesvědčení obhajovat biblicky?V kruzích, které se v našich luzích a hájích...