Otevřený dopis křesťanským aktivistům…

Otevřený dopis křesťanským aktivistům…

Přiznejme si to: Děje se okolo nás mnoho zla. A Bůh své Církvi jasně přikazuje, ať se staví proti zlu a ať se zastává utlačovaných.A také si přiznejme, že je možné, aby si o sobě někdo myslel, že je křesťanem, ale křesťanem nebyl – je možné, aby se někdo oháněl...
Hospodin nachází zalíbení v těch, kdo se Ho bojí

Hospodin nachází zalíbení v těch, kdo se Ho bojí

Hospodin nachází zalíbení v těch, kdo se Ho bojíPísmo nám jasně ukazuje, že celá historie lidstva je střetem sémě ženy a sémě hada (Gen 3:15) – ale také bychom tento střet mohli nazvat střetem mezi těmi, kdo se Boha bojí, a těmi, kdo se Ho nebojí. … Věrní...