Cizoložnice v chrámu a Boží zákon

Cizoložnice v chrámu a Boží zákon

Někteří dnešní, jistě dobře to mínící, křesťané prohlašují, že „nejsme pod zákonem, ale pod milostí,“ a tak „se křesťanů Boží zákon netýká.“ Příkladem, na kterém ukazují rozdílnost mezi „zákonem“ a „milostí“, je chování Pána Ježíše k cizoložnici v chrámu v Janovi 8. A...
Sex před svatbou a Deuteronomium

Sex před svatbou a Deuteronomium

Sex před svatbou. Něco, co je podle řady vyznávajících křesťanů pořád ještě „velký špatný“. Ale nabízí se otázka – co když k němu dojde? Co by měli „ti dva“ udělat?Asi ještě hodně let nezapomenu na diskuzi dvou misionářů, jejichž devizou bylo „biblické poradenství“,...
Jako byl Jonáš…

Jako byl Jonáš…

Apoštol Pavel v 1. listu Korintským říká, že „Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem“ (1. Kor 15:3-4). Nemůžeme si ale představovat, že tím myslí proroctví tu a tam – celé Písmo zásadním a hlubokým způsobem hovoří...
Dobíhat autobus je hřích

Dobíhat autobus je hřích

…ano, i já si dokážu představit míň kontroverzní nadpis. Faktem ale je, že Bůh si nárokuje autoritu i nad těmi nejmenšími detaily našich životů – nad každou jednou vypitou sklenicí vody (1. Kor 10:31). Slovy Abrahama Kuypera, „V celém vesmíru neexistuje jediný...
Tichá voda břehy mele…

Tichá voda břehy mele…

Už je to několik let, co mi jeden Mgr. et Mgr. teologie a dlouholetý kazatel sdělil fascinující teorii, čím že se křesťanství liší od islámu. Islám s sebou prý nese celou konkrétní kulturu, ale křesťanství se prý týká jen oblasti náboženství, modlitby atd., a proto...