Jak být plně člověkem? Pár slov o biblickém symbolismu

Jak být plně člověkem? Pár slov o biblickém symbolismu

Sama Svatá Písma nám ukazují, že díla různých autorů nevyhnutelně nesou jejich otisk a zjevují jejich osobnost, nebo přinejmenším osobitost. Apoštol Jan, ač veden týmž Duchem, píše zcela jinak než apoštol Pavel. I když třeba nejsme schopni říct, v čem konkrétní...
O puritánovi s doutníkem

O puritánovi s doutníkem

(Článek do velké míry tvoří vyučování, které před několika lety zaznělo na konferenci „Ježíš Kristus – Immanuel“.)Nevím proč, ale z nějakého důvodu mi neprošel můj původně zamýšlený název semináře – „Charles Spurgeon, puritán s doutníkem“… nevím, možná jsem měl...
Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus?

Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus?

„Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Každý, kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce“ (1. J 2:22-23).Jinými slovy, na náležitém pochopení toho, kým je Ježíš Kristus, záleží. Apoštol...
Hodoval Ježíš s prostitutkami?

Hodoval Ježíš s prostitutkami?

Pravidelně se stává, že když nějaký křesťan začne kázat proti hříchům a zvrácenostem své kultury, velmi rychle přispěchá nějaký biblický odborník a prohlásí, že „Ježíš hodoval s prostitutkami,“ a že je proto velmi nekristovské „soudit“ a celá hromada dalších podobných...