95 tezí Abolicionismu
(Nátan)

Tváří v tvář realitě potratové genocidy nemůžeme být pro-life. Dnešní pro-life přístup totiž není řešením – naopak, je součástí problému. I proto jsme abolicionisty. Abolicionismus je biblickým přesvědčení, které stojí v pravdě toho, že jedinou odpovědí na hřích potratů, je evangelium a evangeliem poháněná praktická pomoc.
95 tezí abolicionismu konfrontuje falešné evangelium, které vládne i dnešním „nejlepším církvím“; zároveň předkládá jasné biblické pilíře abolicionistického přístupu.
Odpovězte si společně s námi na otázku „Jak vypadá křesťanství v kultuře, která provozuje dětské oběti?“
A… čiňte pokání s námi.