Bible a antikoncepce

Antikoncepce je v naší době něčím běžným a samozřejmým. Něčím, nad čím se protestanti, a dost často už ani katolíci, ani nepozastaví. A přece, Bible a historické protestantství překládají zásadně jiný obrázek. Písmo vykresluje antikoncepci jako jeden z nejvážnějších hříchů, který je možné spáchat, a muži jako Martin Luther, Jan Kalvín a John Wesley prohlašovali antikoncepci za vraždu a sodomii.

…není překvapivé, jestli vás to šokuje. Sexuální revoluce se nevyhnula ani církvi. A proto je dnes tato kniha potřebnější než kdy dříve. Předkládá biblické principy, které vylučují antikoncepci; doplňuje je doposud nejrozsáhlejším přehledem historického protestantského náhledu na antikoncepci; zodpovídá nejčastější námitky obhájců antikoncepce; a uzavírá podrobnějším náhledem na téma přelidnění.