Svatost a 85 % Spasitele

Svatost a 85 % Spasitele

Asi většina křesťanů by tak nějak souhlasila, že máme povinnost žít svatě. Alespoň, viďte, chlapci, trošku, trošičku, malinko. Docela malilinko.Nicméně, už by to zdaleka neřekli všichni. Pro řadu vyznávajících křesťanů už jen tvrzení, že máme povinnost usilovat o...
Čeho že se to bojíme?

Čeho že se to bojíme?

Přiznejme si to, v každém z nás žije zbabělec.U některých z nás rozhodně má větší pokoj a výrazně víc se cpe do vedení celé domácnosti.U některých je dokonce jakýmsi domácím patronem.U některých má jen přístěnek pod schody nebo se schovává za záchodovou mísou.Ale v...
Otevři mi oči, abych viděl divy Tvého zákona.

Otevři mi oči, abych viděl divy Tvého zákona.

„Otevři mi oči, abych viděl divy Tvého zákona“ (Ž 119:18). Modlitba, kterou bychom se měli modlit mnohem častěji. Ostatně, náš Pán Ježíš řekl, že nepřišel Zákon a Proroky zrušit, a proto „kdo by zrušil jediné z nejmenších přikázání [v Zákoně a Prorocích] a tak učil...
Betlémská hvězda

Betlémská hvězda

„Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali: ‚Kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme Jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se Mu poklonit‘“ (Mt 2:2).Vánoce se pomalu blíží ke konci. A...
Proto se zjevil Syn Boží…

Proto se zjevil Syn Boží…

Všimli jste si někdy, že Bůh ženu v Písni písní chválí, že má břicho jako „navršenou pšenici“ (Pís 7:3), neboli že má všechno, jen ne štíhlou linii?…to jen tak na úvod. Ale, mí drazí spoluhobitové, jelikož není času nazbyt, páč ta omelete se sama neusmaží, k...
Vánoce jsou mnohem víc.

Vánoce jsou mnohem víc.

Včera jistý nejmenovaný sbor roznášel evangelizační letáky s vánoční tématikou. A jak tak nejmenovaní členové tohoto nejmenovaného společenství plnili schránku za schránkou, jedna paní se na mně mile usmála a popřála mi veselé Vánoce.Ano, veselé Vánoce. Veselé Vánoce...