Dobíhat autobus je hřích

Dobíhat autobus je hřích

…ano, i já si dokážu představit míň kontroverzní nadpis.Faktem ale je, že Bůh si nárokuje autoritu i nad těmi nejmenšími detaily našich životů – nad každou jednou vypitou sklenicí vody (1. Kor 10:31). Slovy Abrahama Kuypera, „V celém vesmíru neexistuje jediný...
Tichá voda břehy mele…

Tichá voda břehy mele…

Už je to několik let, co mi jeden Mgr. et Mgr. teologie a dlouholetý kazatel sdělil fascinující teorii, čím že se křesťanství liší od islámu. Islám s sebou prý nese celou konkrétní kulturu, ale křesťanství se prý týká jen oblasti náboženství, modlitby atd., a proto...
Otevřený dopis křesťanským aktivistům…

Otevřený dopis křesťanským aktivistům…

Přiznejme si to: Děje se okolo nás mnoho zla. A Bůh své Církvi jasně přikazuje, ať se staví proti zlu a ať se zastává utlačovaných.A také si přiznejme, že je možné, aby si o sobě někdo myslel, že je křesťanem, ale křesťanem nebyl – je možné, aby se někdo oháněl...
Naděje pro Adventisty sedmého dne

Naděje pro Adventisty sedmého dne

Realitou naší doby je, že průměrný český protestant má jen velmi málo společného s historickým protestanstvím. Kdybych zašmátral v klobouku a vytáhl ven nějaký náhodný sbor (ok, spíš papírek s jeho názvem), v neděli tam šel a nad kafem a buchtou se zeptal na Loci...
Hospodin nachází zalíbení v těch, kdo se Ho bojí

Hospodin nachází zalíbení v těch, kdo se Ho bojí

Hospodin nachází zalíbení v těch, kdo se Ho bojíPísmo nám jasně ukazuje, že celá historie lidstva je střetem sémě ženy a sémě hada (Gen 3:15) – ale také bychom tento střet mohli nazvat střetem mezi těmi, kdo se Boha bojí, a těmi, kdo se Ho nebojí. … Věrní...
Hospodin se dívá na srdce, ale já se musím dívat na vás!

Hospodin se dívá na srdce, ale já se musím dívat na vás!

„Člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce.“Tvrzení rozhodně biblické. A přesto, nebo spíše právě proto, když je vytrženo ze svého biblického kontextu, velmi rychle jakousi záhadou začíná znamenat svůj pravý opak. Něco, jako když v neděli...