Stánek setkávání jako důkaz spásy světa

Stánek setkávání jako důkaz spásy světa

Pro mnohé křesťany je záhadou, proč si Písma dávají tak moc záležet na tom, aby nám popsala podrobnosti starozákonních kněží a Stánku setkávání a svícnů a oltářů a… a protože „nás se to dneska netýká“, mnozí křesťané tyto popisy prostě přeskakují. Jiní to zkoušejí...
Jak být plně člověkem? Pár slov o biblickém symbolismu

Jak být plně člověkem? Pár slov o biblickém symbolismu

Sama Svatá Písma nám ukazují, že díla různých autorů nevyhnutelně nesou jejich otisk a zjevují jejich osobnost, nebo přinejmenším osobitost. Apoštol Jan, ač veden týmž Duchem, píše zcela jinak než apoštol Pavel. I když třeba nejsme schopni říct, v čem konkrétní...
O puritánovi s doutníkem

O puritánovi s doutníkem

(Článek do velké míry tvoří vyučování, které před několika lety zaznělo na konferenci „Ježíš Kristus – Immanuel“.)Nevím proč, ale z nějakého důvodu mi neprošel můj původně zamýšlený název semináře – „Charles Spurgeon, puritán s doutníkem“… nevím, možná jsem měl...
Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus?

Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus?

„Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Každý, kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce“ (1. J 2:22-23).Jinými slovy, na náležitém pochopení toho, kým je Ježíš Kristus, záleží. Apoštol...
Hodoval Ježíš s prostitutkami?

Hodoval Ježíš s prostitutkami?

Pravidelně se stává, že když nějaký křesťan začne kázat proti hříchům a zvrácenostem své kultury, velmi rychle přispěchá nějaký biblický odborník a prohlásí, že „Ježíš hodoval s prostitutkami,“ a že je proto velmi nekristovské „soudit“ a celá hromada dalších podobných...
Cizoložnice v chrámu a Boží zákon

Cizoložnice v chrámu a Boží zákon

Někteří dnešní, jistě dobře to mínící, křesťané prohlašují, že „nejsme pod zákonem, ale pod milostí,“ a tak „se křesťanů Boží zákon netýká.“ Příkladem, na kterém ukazují rozdílnost mezi „zákonem“ a „milostí“, je chování Pána Ježíše k cizoložnici v chrámu v Janovi 8. A...