Hliněné modly a hutné omáčky

Hliněné modly a hutné omáčky

Nedávno jsme mluvili o tom, že zbožná žena je ženou armádní, že pije pivo, obchoduje s nemovitostmi a nechodí na modlitební skupinky (https://antiteze.cz/2018/07/03/dopis-z-finkenwalde-17-zbozna-zena-pije-pivo/). Pointou bylo mimo jiné to, že „Pořád ještě žijeme ve...
Velké poslání…?

Velké poslání…?

„[Já] vybuduji svou Církev a brány podsvětí ji nepřemohou…“ (Mt 16:18). Jak je tedy možné, že když se rozhlédneme kolem sebe, vidíme Církev, která je v defenzivě… a často ani to ne? Vidíme Církev, která se snaží zalíbit světu, která vyniká v...
Vdova v Chrámu a Boží zákon svobody

Vdova v Chrámu a Boží zákon svobody

Nalijme si čistého vína a nacpěme si čisté Virginie: Je velmi povzbudivé a osvěžující zažívat a zároveň znovu a znovu slyšet od kajícných bratrů a sester, jak je poslušnost vůči Božím standardům osvobozující. Svatý apoštol Jakub ne náhodou nazývá Boží zákon zákonem...
…kde přebývá spravedlnost.

…kde přebývá spravedlnost.

Když jsme hovořili o tom, že biblické evangelium s sebou nenese nic menšího než proměnu kultur a budování celosvětové křesťanské civilizace (https://antiteze.cz/2018/02/13/831/; https://antiteze.cz/2018/01/30/dopisy-z-finkenwalde-06-ale-jezis-nikdy/), zmínili jsme se,...
Město na hoře…

Město na hoře…

Pro mnohé dnešní křesťany to bude překvapením, ale Božím světlem národům (tím, čemu dnešní hantec chce říkat „evangelizační nástroj“) napříč dějinami byla a je kultura – a kulturou nemyslíme to, co se pod tímhle označením dnes děje v divadlech, v knihkupectvích a ve...