Vzdělávací desatero strýce Zmarchroba

Vzdělávací desatero strýce Zmarchroba

Můj drahý Tasemníku,s radostí slyším, že jsi správně rozpoznal, že v těchto dnech je oblast vzdělávání zcela a naprosto klíčovou. Každá generace, kdy dokážeme vzdělávací systém udržet ve svých rukou a zároveň přesvědčit ovce našeho Nepřítele, aby do něj posílaly svá...
Velké poslání…?

Velké poslání…?

„[Já] vybuduji svou Církev a brány podsvětí ji nepřemohou…“ (Mt 16:18). Jak je tedy možné, že když se rozhlédneme kolem sebe, vidíme Církev, která je v defenzivě… a často ani to ne? Vidíme Církev, která se snaží zalíbit světu, která vyniká v...
Svátost zastrkané košile

Svátost zastrkané košile

Znovu a znovu a čím dál víc okolo sebe v Církvi vidíme jev, který nás víc než znepokojuje a který jsme si sami pro sebe nazvali „svátost zastrkané košile“. Než se mu ale budeme moci hlouběji věnovat, je třeba, abychom se trochu více zaměřili na podstatu Nové...
Spravedlnost skrze nenásilí

Spravedlnost skrze nenásilí

Stačí začít mluvit o právu a spravedlnosti (https://antiteze.cz/2017/12/30/dopis-z-finkenwalde-04-cesta-spravedlnosti/) a někteří křesťané hned začnou mít mžitky před očima. Důvodem je mimo jiné to, že mají zoufale pokroucený náhled na Boží zákon svobody (Jk 1:25),...
Jsou tři pohlaví

Jsou tři pohlaví

…tedy alespoň podle jednoho francouzského přísloví. A co že jsou tato při pohlaví? Muž, žena a duchovní. A proto se dnes chci zaměřit na slovo malokoi. Stačí se rozhlédnout okolo sebe na ulici někde v centru města – malokoi. Nebo se podívat na reklamy v...
Smát se nejhlasitějc

Smát se nejhlasitějc

Je to jen několik hodin, kdy jsme s kajícnými bratry řešili, co by mělo být naší odpovědí tváří v tvář realitě, které dnes v Česku čelíme – realitě genocidy našich nenarozených bližních; realitě toho, že drtivá většina křesťanů má příliš mnoho práce s tím, aby si...