Přidejte se k nám na cestě k jistému vítězství.

Vzkříšený Kristus, náš Král a Spasitel, nás poslal učedničit národy všechny Mu je složit k nohám skrze kázání evangelia Království, konfrontování zla a poslušnost ve všech oblastech života. Jako lidé pokřtění ve jméno Trojjediného Boha tedy máme poslání, kterým není nic menšího, než být nástrojem obnovy světa, než přinášet celému světu lásku, právo, spravedlnost a svobodu pod Kristovou nadvládou, našemu bližnímu k dobru a Kristu k slávě.   

Jakožto kolektiv Antiteze si tedy uvědomujeme, že naším úkolem a povinností není a nemůže být nic menšího než budování křesťanské, vykoupené civilizace v Česku, na Slovensku a ve střední Evropě jako takové.

V tomto díle poddávání a vyučování národů nás pohání Kristovo prohlášení, že Mu byla dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi, dar Jeho Ducha a Jeho ujištění, že je v tomto poslání s námi až do konce věků. Velké poslání Církve nemůže selhat. Jak řekl apoštol Pavel, všechno je naše, ať svět nebo život nebo smrt, ať věci přítomné nebo budoucí, všechno je naše.

Budoucnost patří nám. Kristus jednou provždy zvítězil na kříži, a proto je i naše vítězství v historii nevyhnutelné. Bude si ale žádat mnoho práce. Bude si žádat nekompromisní, oddanou, aktivní, dobře vystrojenou Církev.

Abychom mohli budovat kulturu života, lásky, svobody, cti, práva a spravedlnosti, kulturu křesťanské Antiteze, potřebujeme stavět na pevných základech pravdy.

Vaše podpora nám pomůže poskytovat více a více knih a dalších zdrojů pro všeobjímající, kulturu proměňující křesťanství – už teď na stránce najdete řadu knih, článků, grafik a dalších materiálů, a z Boží milosti jich bude přibývat stále více. Rozhodně potřebujeme vaše modlitby – ale nedovolte, aby váš boj za právo a spravedlnost skončil u modliteb. 

Stojíme tváří v tvář rozpadu sekulárně humanistického zřízení, genocidě našich nenarozených bližních, zlodějské tyranii bezbožníků, kteří se odmítají sklonit před Králem králů – a především, stojíme tváří v tvář apatii Církve. Proto je, doufáme, jasné, že tu nejsme proto, abychom Kristu sloužili místo vás. Překládáme, píšeme a šíříme materiály proto, abychom umožnili vám, abyste mohli lépe sloužit Kristu a aplikovat Boží Slovo do všech oblastí života.

Nestojíme o následovníky – a už vůbec nechceme být něčí výmluvou, nestojíme o peníze, jejichž jediným cílem je uklidnit někomu svědomí. Stojíme o kajícné spolubojovníky, kteří se společně s námi zapřou do Kristovu pluhu a den za dnem budou usilovat o složení naší země ke Kristovým nohám. 

Česko, Evropa i celý svět se skloní před Kristem. Přidejte se nám na cestě k tomuto nevyhnutelnému vítězství.

(Jestli máte otázky, chcete se dozvědět více nebo si přejete zasílat peníze jinak či na nějakou konkrétní oblast, ať už překlady, abolicionismus, atd., kontaktujte nás: antiteze@antiteze.cz).

Číslo účtu:

670100-2210602578/6210