Knihy

V jednotlivých oddílech najdete překlady knih a článků, které aplikují biblickou víru do všech oblastí života.
Všechny materiály používejte a šiřte podle libosti. Jedinou naší podmínkou je, abyste je bez předchozí domluvy s námi neměnili a především z nich neodstraňovali odkazy na Antitezi. Ne proto, že bychom si chtěli budovat jméno, ale aby se tak další bratři a sestry mohli dostat k ostatním materiálům.
Ať vás tyto materiály vystrojí k věrnější lásce k bližnímu a důslednější poslušnosti vůči Kristu, našemu vzkříšenému Králi.