Patřím Bohu: Katechismus pro smluvní děti
(Rich Lusk)

Církev napříč svými dějinami používala k vyučování víry vyznání a katechismy. V poslední době však od tohoto svého slavného a nádherného dědictví odpadla, a tak řada dnešních křesťanů není schopná artikulovat ani základy biblické víry, natož aby je byla schopná vysvětlit dětem, které jim Bůh svěřil.
Rich Lusk v tomto svém katechismu kombinuje řadu historických vyznání a katechismů a zasazuje biblická učení do historického vývoje Božího plánu vykoupení, a to ve formátu, který je vhodný i pro nejmenší děti, ale zároveň svou hloubkou vystačí na mnoho let.

 

Pdf kniha ke stažení zdarma:

Audiokniha zdarma k poslechu: