Kromě těchto věcí potřebných
(Phillip G. Kayser)

Mnozí křesťané tvrdí, že „Skutky 15 nám říkají, co ze Starého zákona se týká křesťanů.“ A rozhodně mají pravdu. Proč se podle toho ale neřídí?

Jeruzalémský koncil má zásadní aplikace pro stravováni či pohlavní život křesťanů – ale dnešní křesťanství je ignoruje. V důsledku křesťané páchají věci, které Písma označují jako „zvrhlosti“ a „ohavnosti“, které znečišťují a znesvěcují zemi, místo toho, aby svět okolo vedli ke svatosti a poslušnosti vůči Kristu jako Pánu a Spasiteli.

Phillip G. Kayser v této malé knížečce adresuje právě Skutky 15 a ukazuje, jak vypadá křesťanská svoboda v poslušnosti Kristu.

Pdf kniha ke stažení zdarma:

Audiokniha zdarma k poslechu: