Vítězství v Ježíši: Zářná naděje postmilenialismu 
(Greg Bahnsen) 

Kniha Zjevení, otázka Milénia, neboli tisíciletého Kristova království, momentální dílo Satana ve světě… určitě by se dala najít i méně kontroverzní témata. Greg Bahnsen ve své knize Vítězství v Ježíši vysvětluje, proč jsou to ale témata plná naděje. Ukazuje, jak se historie vyvíjí ke Kristovu triumfu, k triumfu Velkého poslání – a obhajuje z historických zdrojů, že se jedná o historické učení protestantské reformace. Jako Církev máme důvod se radovat, máme důvod budovat a bojovat – protože máme vítězství v Ježíši, vítězství nad Satanem, nad zlem a nad smrtí…