Evangelizace v Novém zákoně: Obhajoba biblicky relevantní evangelizace
(Jon Speed)

Jak svědčí už název knihy, kazatel, pastor, evangelista a abolicionista Jon Speed se v této své stručné studii zaměřuje na otázku evangelizace. Jak vlastně vypadá biblická evangelizace? Jaký příklad evangelizace nám dává Pán Ježíš se svými apoštoly? Co se v tomto ohledu můžeme naučit od rané Církve?
Tato kniha je velmi důležitým povzbuzením a napomenutím k biblické věrnosti v oblasti evangelizace.
„Naše teorie ohledně toho, co je efektivní evangelizace, musíme hodnotit ne podle toho, co je dnes populární, ale podle vzoru, který nám Bůh dal v Novém zákoně.“

 

Pdf kniha ke stažení zdarma:

Audiokniha zdarma k poslechu: