Uctívání Baala: Starověké a moderní
(Stephen C. Perks)

Stephen Perks v tomto svém stručném díle ukazuje, jak uctívání Baala, se kterým bojoval už starozákonní Izrael, stále bují – a to přímo v dnešní Církvi. Autor na celé řadě praktických příkladů ukazuje zkompromitovanost, osekanost a nepravdivost dnešního křesťanství a jeho poskvrněnost baalismem – a zároveň předkládá praktická řešení, jak tento kompromis můžeme vymýtit a navrátit se k věrnosti Hospodinu.

 

Pdf kniha ke stažení zdarma:

Audiokniha zdarma k poslechu: