O sekularizovaném vzdělávání

Státní, sekularizované vzdělávání je bránou do pekla. To je něco, co věděli reformátoři, co věděl Komenský, co hlásali konzervativní reformovaní teologové napříč dějinami… a co dnešní Církev a především jejich kazatelé zvládli zapomenout.
Jestli nevidíme absurditu toho, že Církev, jejímž Velkým posláním je vyučovat národy, posílá své děti do škol, kde je vyučují pohané, je zjevné, že jsme ztratili svou slanost a lidé po nás šlapou.
Tato kniha přicházejí jako hlas minulosti, který ve své době nebyl vyslyšen – a důsledky vidíme v dnešním úpadku Ameriky do genocidního LGBT šílenství. Budeme dnes ochotni poslouchat my?