O sekularizovaném vzdělávání
(Robert L. Dabney)

„Boží království na zemi se neomezuje jen na církevní sféru; jeho cílem je zahrnout absolutně všechno a svrchovaně panovat nad každou oblastí lidského života. … V důsledku je tedy povinností každého věrného občana Božího království, aby usiloval o podřízení celé lidské společnosti, jejích sociálních, politických i duchovních stránek, do poslušnosti vůči jeho zákonu spravedlnosti. … Jsem si jistý tím, že Kristus vládne. Také jsem si však jistý, že komplexní, od náboženství oddělený a centralizovaný systém … vzdělávání, jaký se dnes běžně předkládá a praktikuje, se ukáže jako nejhrozivější mašinérie pro šíření protikřesťanské a ateistické nevíry a protispolečenské, nihilistické etiky – individuální, společenské i politické – jakou tento hříchem rozervaný svět kdy viděl.“
-A. A. Hodge-

Tato kniha přicházejí jako hlas minulosti, který ve své době nebyl vyslyšen. Budeme dnes ochotni poslouchat my?