Stát na Božích zaslíbeních: Příručka biblické výchovy 
(Douglas Wilson)

Bůh stvořil každou rodinu, aby byla kulturou s vlastním jazykem, zvyky, tradicemi a prioritami. Kultura rodiny zásadním způsobem formuje děti, které v ní vyrůstají. A povinností otce je zajistit, aby tato kultura byla prodchnuta biblickou moudrostí.

Pastor Douglas Wilson vysvětluje, jak vypadá praktická, biblická výchova ve světle Božích zaslíbení, že Bůh bude Bohem „nám a našim dětem a dětem našich dětí“. Normou pro věrný Boží lid je, aby děti následovaly své rodiče ve věrnosti Bohu. Děti, které odpadají, mají být vzácností a raritou – a proto odpadlictví dětí je svědectvím o odpadlosti rodin jako takových. Obnova křesťanské kultury musí začít v domácnostech – dokud křesťanství nebude vládnout doma, nebude normou ani nikde jinde. 

 

Pdf kniha ke stažení zdarma:

Audiokniha zdarma k poslechu: