Uzdravený ráj: Biblická teologie nadvlády
(David Chilton) 

Boží Slovo ani Boží Duch nemají o nic méně moci než v době, kdy Církev skládala svět Kristu k nohám a vyháněla tmu model a falešného náboženství a budovala civilizace. Přesto je dnes pod nohama lidí. Proč?
Protože jsme zapomněli na Velké poslání Církve. Zapomněli jsme, co znamená, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu, aby vládl nad stvořením. Zapomněli jsme, jak číst biblické proroctví. Zapomněli jsme, že Kristus přišel, aby svět byl skrze Něj zachráněn.
David Chilton ve svém Uzdraveném ráji prochází napříč Písmem a ukazuje, jak správné pochopení knihy Genesis, biblických proroků a knihy Zjevení vede k té nejsmělejší jistotě tváří v tvář čemukoliv, čemu jako Církev čelíme. Ukazuje, že nás nečeká nic menšího než spasený svět.

Pdf kniha ke stažení zdarma:

Audiokniha zdarma k poslechu: