Slabikář uctívání a reformace 
(Douglas Wilson)

Kultura je náboženství projevující se navenek. A to platí i o Církvi. Když k sobě budeme upřímní, Církev okolo nás se topí v trivialitách a světskosti. Místo toho, abychom byli světu světlem, jsme mu k smíchu. Jak jsme se sem dostali a hlavně, co je cestou ven? Tyto otázky a další adresuje ve svém Slabikáři reformace a uctívání Douglas Wilson. Wilson kritizuje náš dnešní individualismus a vede čtenáře k hlubšímu pochopení a přerozmyšlení společných aspektů víry, ať už jde o uctívání, svátosti, kázání nebo zpěv žalmů a ukazuje cestu k proměně rodin, sborů i kultury jako takové. „Společně jsme se dohřešili do kaše, ve které jsme, a musíme společně činit pokání.“