Základní služba: Koronavirus a shromáždění svatých
(Chris Hume)

A tu jsou k tomu promořeči: Jestli koronavirus něco ukázal, pak to, že mnohé dnešní církve mají vachrlatou teologii přinejmenším v otázkách důležitosti společného uctívání, role státu a církevní historie. Je nutné, aby se křesťané shromažďovali, nebo poslouží internet? Kdo vlastně má autoritu rozhodovat o životě místní církve? Jak vypadá skutečná láska k bližnímu?

Pastor a autor Chris Hume odpovídá na tyto otázky – a na mnohé další – na základě biblických precedentů, historických reformačních vyznání a příkladů z církevní historie, jako byli Charles Spurgeon nebo Martin Luther. Kéž nám Bůh dá se poučit a následovat věrné příklady svatých, kteří čelili morům, katastrofám a útlaku před námi.